เอเชีย เอรา วัน แจ้งขั้นตอนเปลี่ยนบัตรโดยสาร แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แบบใหม่ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

เอเชีย เอรา วัน แจ้งขั้นตอนเปลี่ยนบัตรโดยสาร แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แบบใหม่

 
กรุงเทพมหานคร 24 กันยายน 2564 บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ประกาศแจ้งขั้นตอนการใช้งานบัตรโดยสารรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และเงื่อนไขการเปลี่ยนบัตรโดยสาร สมาร์ทพาส (Smart Pass) แบบเดิมไปเป็นบัตรโดยสารแบบใหม่ เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

ผู้ที่ต้องการซื้อบัตรโดยสารแบบใหม่

          บัตรโดยสารแบบใหม่จะมีการแบ่งประเภทของบัตรออกเป็น ประเภท ได้แก่ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ โดยผู้ที่ต้องการซื้อบัตรโดยสารใหม่สามารถติดต่อห้องจำหน่ายตั๋วทั้ง สถานี โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรโดยสารใหม่ทั้งหมด 230 บาท แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 30 บาท ค่ามัดจำบัตร 30 บาทและมูลค่าในการเติมเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 170 บาท ทั้งนี้ผู้ที่ออกบัตรโดยสารประเภทนักเรียน นักศึกษา จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสาร 20% และสำหรับผู้สูงอายุได้รับส่วนลด 50% ทั้งนี้ผู้พิการ และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือมีความสูงไม่เกิน 90 ซม. ไม่จำเป็นต้องเสียค่าโดยสาร

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนบัตรโดยสารเป็นบัตรแบบใหม่

          ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะนำบัตรโดยสารเก่ามาเปลี่ยนเป็นบัตรโดยสารแบบใหม่สามารถนำบัตรโดยสารเก่ามาเปลี่ยนได้ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วทั้ง สถานี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ระบบจะทำการโอนเงินค่ามัดจำบัตรและเงินคงเหลือทั้งหมดไปยังบัตรโดยสารใบใหม่ให้แก่ผู้โดยสารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการถ่ายโอนข้อมูลบัตรโดยสารให้เฉพาะบัตรประเภทเดียวกันเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำบัตรโดยสาร ในกรณีที่บัตรโดยสาร ชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้

ผู้โดยสารที่ต้องการคืนบัตรโดยสาร

          ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะคืนบัตรโดยสารแบบเก่า สามารถติดต่อห้องจำหน่ายตั๋ว เพื่อทำการคืนบัตรโดยสารได้ทั้ง 8 สถานี จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยจะได้รับเงินคงเหลือในบัตรคืนได้ตามปกติ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเว้นการคืนค่ามัดจำให้กับบัตรโดยสารที่มีการชำรุด เสียหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนบัตรโดยสารสามารถส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.easternhsr.com/contactus

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here