รายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอด และระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Post-Covid-19 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอด และระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Post-Covid-19

 


สืบเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วดังกล่าวบางส่วนจะเป็นผู้ป่วยที่การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดทำได้ช้าเพราะปัจจัย ด้านอายุหรือการมีโรคร่วม

             ดังนั้นการออกกำลังเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอด จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความสามารถในการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเพื่อช่วยในการขับเสมหะ (ถ้ามีและเพื่อป้องกันการเกิดภาวะปอดแฟบ อันจะช่วยให้ผู้ป่วย       ฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของปอดให้ดีและเร็วยิ่งขึ้น ตามคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก

             ปัจจุบันนี้มีสื่อการสอนให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการป้องกันไวรัสโควิดและการให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด ค่อนข้างมาก แต่พบว่าสื่อที่ให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ป่วย Post-Covid ในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างและประสานองค์กรที่เป็นตัวแทนกลุ่มการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วยและหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ด้านการดูแลผู้ป่วย จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำโครงการสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดและระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Post-Covid-19  เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้ให้กับประชาชนและผู้ป่วย Post-Covid รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้สำหรับการเป็นสื่อการสอนแก่ผู้ป่วย

            ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอกและสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใคร่ขอเรียนเชิญ       สื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นส่วนร่วมในการการร่วมทำข่าวกิจกรรมสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดและ       ระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Post-Covid-19 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 14.00 – 15.15 น.ผ่านระบบ ZOOM        (สแกนผ่าน Line ID :                            และ Facebook Live  เพจ “ภูมิแพ้ก็แพ้เรา”กำหนดการ

                                จัดกิจกรรมโครงการสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดและระบบหายใจ

                                                            แก่ผู้ป่วย Post – Covid -19 (ฟื้นฟูปอดรอดโควิด)                                

                                                       วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 14.00 – 15.15 น.

   ดำเนินการผ่าน Facebook Live  เพจ “ภูมิแพ้ก็แพ้เรา”

…………………………………………………..

14.00 น.                       ดำเนินรายการ โดย   ทญ.กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร

                                             รับชมวิดีทัศน์ สาธิตการบริหารสมรรถภาพปอด โดยใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์

14:15 - 14:35 น.            พิธีเปิดงาน 

ประธานเปิดงาน  :  พร้อมแถลงข่าวโครงการฟื้นฟูปอดรอดโควิด                 

Ø           นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์                          อธิบดีกรมการแพทย์

Ø           ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล                 นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืด

                                                                แห่งประเทศไทย

ถาม-ตอบ

14:35 – 14:55 น.            เสวนาความรู้ ในหัวข้อ “ความสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยโควิด-19”

Ø           รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ

Ø           นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ รองผู้อำนวยการสถาบัน กลุ่มแผนปฏิบัติการชาติฯ สถาบันบำราศนราดูร 

Ø           รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

Ø           กภ.นภาพร แววทอง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

                                                                             สังกัดงานกายภาพบำบัดกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูสถาบันโรคทรวงอก 

และตัวแทนจากชมรมกายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

ถาม-ตอบ

             14:55 - 15:15 น.            เสวนาความรู้ ในหัวข้อ รักษ์ปอด ของคนที่เรารัก”  

Ø                พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณฑ์  หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด

              สถาบันโรคทรวงอก 

Ø                คุณไอซ์ ณพัชรินทร์ ปรีดากุล (ลูกสาวน้าค่อม ชวนชื่น)

ถาม-ตอบ

>>>> จ บ กิ จ ก ร ร ม Facebook Live <<<<

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here