ขอชี้แจงว่าบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY ไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหุ้นกู้ที่เข้าฟื้นฟูกิจการ (Rehabilitation) - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขอชี้แจงว่าบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY ไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหุ้นกู้ที่เข้าฟื้นฟูกิจการ (Rehabilitation)

 


 เนื่องจาก บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า  RICHY เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สังกัดหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เข้าเป็นสมาชิกของบริษัทจดทะเบียน   บริษัทยังคงดำเนินกิจการและมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีแนวนโยบายและกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจด้วยความรอบครอบ และมุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท มาโดยตลอด

 

  แต่เนื่องจาก ที่ผ่านมาสถานการณ์ภาพรวมของตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นกู้ เริ่มมีปัญหา มีการผิดนัดชำระหุ้นกู้  อีกทั้งตามประกาศของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  (ThaiBMA) ทำให้มีหลายสำนักข่าวที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจหุ้น และการเงิน  รายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมตลาดหุ้นกู้เผยแพร่เรื่อย ๆ จนทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่า RICHY คือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มหุ้นกู้ที่เข้าฟื้นฟูกิจการ (Rehabilitation) และมีการผิดนัดชำระหุ้นกู้กับผู้ลงทุน ซึ่งแท้จริงแล้ว บริษัทที่ปรากฏชื่อในกลุ่มดังกล่าว คือ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ RICH ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ RICHY แต่อย่างใด 


การนำเสนอข่าวที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของบริษัทฯ และถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เรื่องการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชน อาจจะนำมาซึ่งการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปได้

 

          ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่นำมาซึ่งความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทาง บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจการ และไม่เคยมีปัญหาทางการเงิน หรือถูกพักการซื้อขายหู้นกู้ รวมทั้งไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เงินกู้แต่อย่างใด

                       

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad