ฉายภาพความแข็งแกร่งสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม “ลูกฟูกไทย” สร้างโอกาส ขยายการเติบโต ย้ำภาพฐานผลิตใหญ่ที่สุดในอาเซียน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ฉายภาพความแข็งแกร่งสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม “ลูกฟูกไทย” สร้างโอกาส ขยายการเติบโต ย้ำภาพฐานผลิตใหญ่ที่สุดในอาเซียน


image.png


ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประกอบกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากการเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ของโลกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  ส่งผลให้ธุรกิจในหลายภาคส่วนต่างเร่งปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่นเดียวกับตลาดบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมลูกฟูกไทย ที่กลับมาสร้างการเติบโตจากการปรับตัวตามแรงหนุนของดีมานต์ ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และธุรกิจที่รองรับการขนส่งสินค้า โดยคาดการณ์ว่าภายใน ปี ตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยจะขยายตัวต่อเนื่องและมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกกว่า 45 ล้านคน ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องพัสดุเพื่อบรรจุสินค้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย และเป็นโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ออกมารองรับความต้องการของตลาดได้ในระยะยาว

 

จากการเติบโตที่ไม่หยุดยั้ง รวมถึงความต้องการที่มากขึ้นของภาคธุรกิจและผู้บริโภคกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมลูกฟูกไทยเร่งพัฒนาและนำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตและเดินหน้าสร้างมาตรฐานสู่การเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ทั้งด้านกระบวนการผลิตที่ทรงประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และใช้นวัตกรรมสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและผลักดันผู้ผลิตเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับสากลเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดของภาคการผลิตในอนาคตต่อไป

 

นายชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ถือเป็นอุตสาหกรรมซัพพอร์ต (Supporting Industry) ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อภาคธุรกิจ โดยคาดว่าภายใน ปี อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยจะมีการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3% ต่อปี โดยมีปัจจัยมาจากกระแสความนิยมของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เติบโตแบบก้าวกระโดด หลังพบว่าจำนวนการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ตลอด ปีที่ผ่านมาเติบโตสูงถึง 26 % สะท้อนภาพความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่ป้องกันความเสียหายของสินค้า ขณะขนส่งยังเป็นที่ต้องการของตลาดและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากตัวเลขผู้ใช้งานอีคอมเมิร์ซในไทยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 45.77 ล้านคนภายในปี 2570  ซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยตั้งแต่รายใหญ่ไปจนถึงรายย่อย โดยงานแสดงสินค้า CorruTec Asia 2023 จะได้โชว์ศักยภาพการผลิต พัฒนา และนำเสนอโซลูชันเพื่อการตอบโจทย์การผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกให้ตรงความต้องการของตลาดในหลากหลายรูปแบบ 

 

นายชูศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากปัจจัยการเติบโตที่ก้าวกระโดดดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่ตลอดรายย่อยไม่เพียงใส่ใจในเรื่องคุณภาพการผลิตเท่านั้น แต่ยังหันมาให้ความสำคัญกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG (Environment Social Governance) โดยการลดใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ สอดคล้องกับแนวนโยบายของประเทศที่มีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี  (Net Zero) ภายในปี 2065 โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรเพื่อลดการใช้พลังงาน เปลี่ยนจากการใช้มอเตอร์ธรรมดาเป็นเซอร์โวมอเตอร์ รวมถึงพัฒนาการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เน้นย้ำการผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่สามารถ Recycle และนำมากลับมา Reuse ได้มาโดยตลอด รวมถึงมีการนำร่องวางระบบการหมุนเวียนเศษกระดาษที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต นำมาประกอบเป็นเศษอัดก้อน และนำส่งคืนสู่โรงงานผู้ผลิตกระดาษต่อไป

 

“เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการของการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่นอกจากจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็น Eco Packaging แล้ว ยังพบว่าการผลิตที่รวดเร็วและได้มาตรฐานจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบเป็นอย่างมากเพื่อทันต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงกระบวนการผลิตต้องอยู่ภายใต้การปฎิบัติตามข้อกำหนดของนานาชาติได้อย่างเช่น ข้อกำหนดคุณภาพในเรื่องของ ISO 9000 , ISO 14000 , ISO 18000 หรือข้อกำหนดระหว่างประเทศในด้านของการรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน RoHS ที่บริษัทผู้ผลิตก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU ได้อีกด้วย” นายชูศักดิ์ กล่าวสรุป

 

แนวโน้มและคาดการณ์ตลาดบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกจากปัจจุบันสู่ปี 2572

ด้านนายเกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย กล่าวว่า แนวโน้มของตลาดบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกทั้งในประเทศไทยรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นตลาดขนาดใหญ่โดยมีสัดส่วนการเติบโตด้านการผลิตและการส่งออกบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกรวมกันกว่า 30% จากทั่วโลก ด้วยศักยภาพการผลิตที่ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ทำให้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมลูกฟูกจะขยายตัวต่อเนื่อง และพร้อมส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วย ปัจจัยดังต่อไปนี้

·    มุ่งสู่การเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกอย่างยั่งยืน 52.5% ผู้บริโภคให้ความสำคัญและตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีกระการผลิต หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

·        ยืนหนึ่งการผลิตบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกที่แข็งแกร่งในอาซียน พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตต่อเนื่องเพื่อรับกับการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์ และเทรนด์ใหม่ในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ

·    ชิงส่วนแบ่งการตลาดที่มีมูลค่าสูงในอนาคต  สร้างความแตกต่างที่ยังยืนเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภคและอุปโภคเพื่อก้าวสู่เวทีตลาดระดับโลกอนาคต

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องเตรียมพบกับเทคโนโลยีและการแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ และกระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย กว่า 300 บริษัทชั้นนำ จาก 20 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย กับ 3 สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมการพิมพ์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย กับงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 ครั้งที่ และงาน CorruTec ASIA 2023 ครั้งที่ 2 เพื่อตอกย้ำศักยภาพตลาดการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยไฮไลต์และความน่าสนใจของงานในครั้งนี้จะถูกนำมาจัดแสดงให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมชมความยิ่งใหญ่พร้อมกันในระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

 

สามารถติดตามรายละเอียดหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ทาง https://www.pack-print.de และ www.corrutec-asia.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad