บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง เร่งสร้างความยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง เร่งสร้างความยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

 


บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ SPE หนึ่งในแนวร่วมด้านความยั่งยืน Green Heroes for life พันธมิตรของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยแนวคิดและอุดมการณ์ ในการมุ่งสร้างความยั่งยืนเพื่อชุมชนและโลก

 

SPE ผู้ให้บริการออกแบบและผลิตตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง ฐานการผลิตอยู่ที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่สูงเป็นหลัก ยังได้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า Prisma มาตรฐาน IEC 61439-1-2 พร้อมยังให้บริการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVlink มาตรฐานยุโรปจาก ชไนดอร์ อิเล็คทริค อีกด้วย


นายธานินทร์ ใหม่เจริญศรี
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เผยว่า “ในปัจจุบัน ความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญ ที่องค์กรและสังคมต้องเผชิญ ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง ทว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน  ซึ่งเรื่องความยั่งยืน มีหลายมิติด้วยกัน เช่น  ภาวะโลกร้อน  อย่างน้ำทะเลที่อ่าวไทย ในบางพื้นที่ อีกแค่ 2 องศาจะร้อนเท่าน้ำออนเซน อีกเรื่องคือการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งปัจจุบันน้ำเสียถูกบำบัดอย่างถูกต้องจริงๆ เพียงแค่ 26 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แล้วคนรุ่นหลังจะอยู่ต่อกันอย่างลำบาก ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องจริงจังกับเรื่องนี้”

SPE มีเป้าหมายในเรื่องความยั่งยืนขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ตามแนวคิดด้าน ESG ได้แก่

สิ่งแวดล้อม (Environmental) เป้าหมายคือการทำให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่ยิ่งขึ้น  ลดมลภาวะทางอากาศ ลดขยะ ลดของเสีย  โดยมุ่งสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า ทั้งรถผู้บริหาร รถพนักงาน และรถขนส่ง  โดยมีสถานีชาร์จในบริษัท นอกจากนี้ยังมีนโยบายลดการใช้กระดาษอย่างจริงจัง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจงาน การอนุมัติ การจัดเก็บข้อมูล และพยายาม ปรับใช้เป็นดิจิทัลเท่าที่เป็นไปได้ 

สังคม (Social)  เป้าหมายคือ การเกื้อกูลและเอื้อเฟื้อต่อกัน  สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยมีแผนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ด้านวิศวรกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร และแบ่งปันกับพี่น้องชาววิศวกร   พร้อมมีโครงการ ในอนาคต 3-5 ปี ในการตั้งเป้าจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดพร้อมระบบ Energy storage  เพื่อแบ่งปันพลังงานไฟฟ้าให้พนักงาน และชุมชนในการชาร์จรถไฟฟ้าฟรี

การบริหารองค์กรอย่างโปร่งใส เป็นธรรม (Governance) สิ่งนี้อยู่ใน Vison และ Mission อยู่แล้ว ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่นโยบายการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง เรื่องวุฒิ เรื่องเพศสภาพไม่เป็นข้อจำกัดที่นี่ นอกจากนี้เราวัดผลและประเมินบุคคลจากความสามารถ ไม่ใช่วุฒิการศึกษาเป็นหลัก เพราะ SPE เชื่อว่าทุกคนพัฒนาและเติบโตได้               

นายธานินทร์  เผยต่อว่า “ถ้าพูดถึงเรื่องการจัดการพลังงานภายในองค์กรของเรา เรามีนโยบาย และแผนปฏิบัติอย่างชัดเจน สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เริ่มตั้งแต่ ติดตั้งระบบมอนิเตอร์การใช้พลังงาน เพื่อใช้วิเคราะห์ และปรับปรุงการใช้พลังงานในองค์กร ซึ่งเราสามารถบริหารจัดการได้ทุกที่ ทุกเวลา ปัจจุบันเราใช้หลอดไฟเป็น LED 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าในองค์กร  รวมทั้งการลด Carbon footprint  ด้วยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  และมีแผนเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจากเดิม 50 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน พ.ศ. 2571


นายติณณ์ ใหม่เจริญศรี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เผยว่า “ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญและมีการตื่นตัวในเรื่องการสร้างความยั่งยืน สิ่งที่เราต้องทำคือ การเป็นผู้ริเริ่มอย่างเร่งด่วน เพื่อไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน เรายินดีแบ่งปันวิธีการ และประสบการณ์ที่ได้ทำให้กับองค์กรต่างๆ ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการลด Carbon footprint   การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงาน และพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อส่งเสริมแนวคิดและวิถีการสร้างความยั่งยืนให้เกิดการตื่นตัวอย่างแพร่หลาย เพื่อขับเคลื่อนองค์กร และสังคมให้น่าอยู่ และความยั่งยืนให้ชุมชน และประเทศไทยของเรา”

นายสเตฟาน นูสส์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ดูแลประเทศไทย เมียนมา และลาว ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าวว่า “การร่วมกันต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ และสร้างความยั่งยืน นับว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจในปัจจุบัน ต้องอาศัยความร่วมมือกันในทุกระดับ ทุกองค์กรไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ จะเป็นองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม หรือสถาบันต่างๆ ก็สามารถมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวด้านความยั่งยืนร่วมกัน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดกระแสและการปฏิบัติไปสู่ความยั่งยืนของโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

เราได้รับการตอบรับที่ดีจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการมาร่วมเล่าถึง เป้าหมายด้านความยั่นยืนและวิธีดำเนินการขององค์กรนั้นๆ ในโครงการ Green Heroes for Life ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แต่ละองค์กรมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และความเป็นผู้นำในการก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน”

มาร่วมเป็น Green Heroes for Life ด้วยกัน เพื่อสร้างองค์กรที่ยั่งยืน และเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย Net Zero ในอนาคตร่วมกัน” สนใจเข้าร่วม คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad