CEA เปิดปฐมบทใหม่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย กับงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

CEA เปิดปฐมบทใหม่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย กับงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เปิดปฐมบทใหม่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT หมุดหมายและเวทีที่เปิดวิสัยทัศน์อนาคต จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ เชื่อมต่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ที่จะเปิดโอกาสและความเป็นไปได้   ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจสร้างสรรค์ในระดับประเทศและนานาชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมประจำปีใน รูปแบบหลัก ได้แก่ Creativities Unfold, Creative Business Space และ Creative Excellence Awards โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า CEA ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ มุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านองค์ความรู้ต่าง ๆ งาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT จึงเป็นงานที่จะจุดประกายให้นักสร้างสรรค์ไทยเกิดความตื่นตัวทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการยกระดับนักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถปรับตัวให้เท่าทันโลกต่อไป

ในปี 2564 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยมีมูลค่าประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 6.81% ของ GDP ประเทศไทย โดยกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ ธุรกิจและแรงงานสร้างสรรค์ ซึ่งประเทศไทยมีจำนวนธุรกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น 82,072 ราย ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก แต่สามารถสร้างรายได้สูงกว่า 1.5 ล้านล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างแรงงานสร้างสรรค์กว่า 889,275 ราย และในปี 2565 สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 963,549 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น ทั้งในแง่การเพิ่มขึ้นของแรงงานสร้างสรรค์ การเติบโตของธุรกิจสร้างสรรค์จะส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้เทียบเท่ากับนานาชาติ

การจัดงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT จึงเป็นหมุดหมายใหม่ที่จะยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ให้เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อเวทีทางความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ รวมไปถึงการส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงานที่ริเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาประเทศ เสริมสร้าง Creative Community ให้เทียบเท่าระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT เป็นการจัดกิจกรรมประจำปีใน รูปแบบหลัก ได้แก่ Creativities Unfold, Creative Business Space และ Creative Excellence Awards โดยมีรายละเอียดที่น่าติดตามและน่าสนใจดังนี้

1.      CREATIVITIES UNFOLD งานชุมนุมทางความคิดสร้างสรรค์

การกลับมาอีกครั้งของงานชุมนุมทางความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกที่ทุกคนรอคอย!! ในธีม VISIONAIRE: Reminisce/The Way Forward - แปลงอดีต เปลี่ยนวิสัยทัศน์อนาคต” โดยพบกับ ผู้นำความคิดระดับนานาชาติแห่งโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่พร้อมนำเสนอมุมมองสร้างสรรค์วิถีใหม่ ได้แก่

Jaime Hayon (ไฮเม่ ฮายอน) จาก Jaime Hayon Studio ดีไซเนอร์ชาวสเปนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก กับหัวข้อ Design Follows Function, and Then What?”,     พีพี-พัทน์ ภัทรนุธาพร จาก MIT Media Lab นักเทคโนโลยี นักวิจัย ที่ลุ่มหลงการผนึกกำลังของมนุษย์และ AI อย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Human + AI for the Future of Entertainment & Storytelling”,  Kentaro Kimura (เคนทาโร คิมูระ) จาก Hakuhodo ผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ชาวญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาแนวหน้าของโลก กับหัวข้อ Unimagined Cultural Solutions: A Global Journey into the Future Creativity, Stephen Jenner (สตีเฟน เจนเนอร์) จาก Motion Picture Association นักสื่อสารมวลชนและที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์คนสำคัญคนหนึ่งของโลก ในหัวข้อ “Mission Possible: The Rise & Rise of the Asia Pacific Screen Industry ” และ Lyndon Neri (ลินดอน เนรี่) จาก Neri & Hu สถาปนิกแห่งเอเชียผู้สร้างวิสัยทัศน์ให้โลกผ่านผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Creativities Unfold สามารถดูรายละเอียดได้ทาง Facebook : CreativitiesUnfold ซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 สิงหาคม 2566 ทาง creativebusiness.cea.or.th/  าคาบัตรบุคคลทั่วไป 1,200 บาท / สมาชิก TCDC 900 บาท

2.      Creative Business Space พื้นที่ธุรกิจสร้างสรรค์ เชื่อมโยงโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ

แพลตฟอร์มพื้นที่ธุรกิจใหม่ที่จะเชื่อมโยงโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจสำหรับสตูดิโอนักสร้างสรรค์และกลุ่มธุรกิจบริการประเภทอาหารสร้างสรรค์ (Creative Gastronomy) กว่า 80 แห่ง เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจบริการและอาหารเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม และร้านค้าปลีก ที่ต่างต้องมีจุดขายและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อเป็นแต้มต่อในการดำเนินธุรกิจ

พบกับหลากหลายสตูดิโอนักสร้างสรรค์และกลุ่มธุรกิจบริการ ที่จะมานำเสนอบูธสินค้าและบริการ ได้ที่ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ เวลา 10.00 - 20.00 น.

3.      Creative Excellence Awards: เวทีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์

ครั้งแรกกับการประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards หรือ CE Awards) จัดโดย CEA เพื่อเชิดชูและส่งเสริมบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ที่ริเริ่ม คิดค้น ผลักดัน หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือ หรือกระบวนการ โดยนำความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดคุณค่า (Value Creation) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยการประกาศรางวัลจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.00 น. ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

มาร่วมเปิดโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ในงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. ชั้น สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Facebook : CreativeEconomyAgency และ creativebusiness.cea.or.th

 

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน): สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization): CEA เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านที่ทำหน้าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ ให้เติบโต และส่งเสริมให้ภาคการผลิตนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ นำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจและประเทศในระดับสากล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad