OR ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ มอบสิทธิพิเศษสำหรับซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ให้ผู้พักอาศัยของการเคหะผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

OR ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ มอบสิทธิพิเศษสำหรับซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ให้ผู้พักอาศัยของการเคหะผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG

 
นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
(OR) และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการก๊าซหุงต้ม ปตท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ ระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน OR และ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม มัลติเวิร์ส ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น 10

 

นายสุชาติ เปิดเผยว่า  OR ได้ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดโครงการมอบสิทธิพิเศษสำหรับการซื้อ    “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ให้แก่ผู้พักอาศัยของการเคหะผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG ซึ่งมีแผนนำร่องใน 12 จังหวัด 28 โครงการ รวมแล้วกว่า 10,000 หลังคาเรือน โดยได้ริเริ่มโครงการนำร่องแล้วใน พื้นที่ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี 2 ระยะ 1 (พุนพิน) โครงการเคหะชุมชนภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2 เฟส 1) และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต ส่วน 1 (ป่าครองชีพ) รวมถึงอีก 2 โครงการที่อยู่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 1 และโครงการเคหะชุมชนธนบุรี 1 ทั้งนี้ OR ยังมีแผนดำเนินการในโครงการอื่น ๆ ของการเคหะเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป โดย OR ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” สำหรับผู้อาศัยในโครงการของการเคหะ ด้วยการมอบสิทธิพิเศษ ผ่านการใช้ “Promotion Code” ในการสั่งซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. หรือ มัดจำถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG  โดยร้านค้าตัวแทนก๊าซหุงต้ม ปตท. ที่ร่วมจำหน่ายสินค้าในแอปพลิเคชัน OR LPG จะเป็นผู้จัดส่ง ก๊าซหุงต้ม ปตท. ให้โครงการของการเคหะในแต่ละพื้นที่ ซึ่งร้านค้าตัวแทนก๊าซหุงต้ม ปตท. (Dealer) ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาตินี้ด้วย

 

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” การเคหะแห่งชาติจึงได้หาแนวทางและสรรหาสิ่งที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ ด้วยการร่วมกับ OR จัดโครงการก๊าซหุงต้ม ปตท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายและการให้บริการก๊าซหุงต้ม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย พร้อมการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน

 

ความร่วมมือดังกล่าว ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” อย่างแท้จริง ในการเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม พร้อมสานต่อความตั้งใจในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน OR LPG ทั้งในระบบ iOS และ Android ได้ที่ https://onelink.to/emg58m และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: “จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท.” หรือที่ www.pttlpgshops.com เพื่อค้นหาร้านค้าตัวแทน ก๊าซหุงต้ม ปตท. ใกล้บ้านคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1365 Contact Center

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad