ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน วาระปี 2566 – 2569 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน วาระปี 2566 – 2569เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้มีการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน  ณ ห้อง Ballroom 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในวันดังกล่าวมีสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 5,193 คน บัตรเสีย 159 คน  ไม่ประสงค์ลงคะแนน 32 คน ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน วาระ ปี 2566 - 2569 ดังนี้

 1. นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี

 2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

 3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

 4. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

 5. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

 6. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

 7. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี

 8. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

 9. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

 10. นางวารุณี สุชิตวาส ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

 11. นางสุวนิติ กาญจนวณิชย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

 12. นายศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและ

เทคโนโลยีการบัญชี


สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะกรรมการของแต่ละด้านครั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อเเละรายละเอียดผลคะเเนนได้ที่ www.tfac.or.th หรือ www.election2023.tfac.or.th 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad