KKP Dime จับมือ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด E-Class ของกองทุนหุ้น NASDAQ-100 ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567

KKP Dime จับมือ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด E-Class ของกองทุนหุ้น NASDAQ-100 ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการ

 


บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) 1. นายเฉลิมวุฒิ ชมะนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยี KKP Dime 2. นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคินภัทร 3. นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KKP Dime 4. นายฉัตริน ลักษณบุญส่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านผลิตภัณฑ์ KKP Dime

(25 มกราคม 2567) บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด (KKP Dime) โดยนายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เปิดตัวผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED (KKP NDQ100-UH) E-Class” บนแอปพลิเคชัน Dime! เพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ด้วยจุดเด่น ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการตลอดอายุการลงทุน ช่วยลดความกังวลเรื่องภาษีของการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเพียง 1,000 บาท

กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED (KKP NDQ100-UH) E-Class เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศที่บริหารจัดการโดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร และเป็นหน่วยลงทุนชนิดที่ถูกออกแบบให้ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นกองแรกบนแอปพลิเคชัน Dime!  โดย KKP NDQ100-UH E-Class เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองเดียวคือ Invesco NASDAQ 100 ETF ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกในตลาดหุ้น NASDAQ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 นอกจากนี้ กองทุนรวม KKP NDQ100-UH E-Class ยังไม่มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันแอปพลิเคชัน Dime! มีผลิตภัณฑ์หุ้นต่างประเทศในหลากหลายธุรกิจชั้นนำของโลกให้ลูกค้าซื้อขายได้ง่าย ๆ อยู่แล้ว ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 50 บาทเท่านั้น แต่ก็ยังมีนักลงทุนที่กังวลเรื่องกฎเกณฑ์ด้านภาษีจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา เราจึงร่วมมือกับ บลจ.เกียรตินาคินภัทร พัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม KKP NDQ100-UH E-Class นี้ขึ้นมาโดยชูจุดเด่นที่สำคัญ คือ ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมการจัดการ เพื่อให้ลูกค้ามีต้นทุนการลงทุนใกล้เคียงกับการลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศ บวกกับข้อดีของกองทุนรวมที่รายได้ที่เกิดจากการลงทุนไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นภาษีเงินได้ด้วย นี่จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่แอปพลิเคชัน Dime! ภูมิใจนำเสนอในปีนี้

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด กล่าวว่า กองทุนรวม KKP NDQ100-UH E-Class เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมีระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร เชื่อว่ากองทุนนี้จะตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่เน้นความคุ้มค่า สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ และมองหาโอกาสรับผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้นจากการกระจายการลงทุนไปในตลาดที่มีศักยภาพ ในธุรกิจชั้นนำของโลก

กองทุนรวม KKP NDQ100-UH E-Class เปิดให้ซื้อขายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านแอปพลิเคชัน Dime!

ข้อมูลกองทุน KKP NDQ100-UH E-Class

·       เปิดทำการซื้อขายวันแรก วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 8:30 - 15:30 น.

·       มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ 1,000 บาท

·       ซื้อได้ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน

·       ค่าธรรมเนียมการขาย (เรียกเก็บเมื่อซื้อ) 0.1605%

·       ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (เรียกเก็บเมื่อขาย) 0.1605% 

·       ไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการ

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Dime! เพื่อลงทุนกองทุนหุ้นต่างประเทศแบบฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Dime! ได้ที่ www.dime.co.th หรือ Facebook: @dimeinvest

 

คำเตือน:

·       ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

·       ผู้ลงทุนสามารถข้อรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท

·       กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

·       ผู้ลงทุนโปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad