บลจ.วรรณรุกหน้าจับมือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสนอขายกองทุน ONE-COMPLEX3YA กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนเน้นกลยุทธ์ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment) - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บลจ.วรรณรุกหน้าจับมือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสนอขายกองทุน ONE-COMPLEX3YA กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนเน้นกลยุทธ์ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment)

บลจ.วรรณร่วมมือกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำร่องฐานลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่นำเสนอ กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA) เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน โดยรับมือความผันผวนของตลาดหุ้นเน้นลงทุนตราสารหนี้ควบคู่สินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งคาดว่าจะเปิดเสนอขาย 10 – 19 มิ.ย. นี้ ทั้งนี้กองทุนอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากกลต. 

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนของตลาดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา นับว่าตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงไทย มีความผันผวนค่อนข้างสูง ประกอบกับบลจ.วรรณมองว่า เศรษฐกิจโลกเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายของวัฏจักรเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นให้มีความผันผวน ดังนั้น ปีนี้บลจ.วรรณจึงได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเน้นลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกควบคู่กับการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากความผันผวนและป้องการเสียโอกาสการลงทุน 

“ผลิตภัณฑ์ของบลจ.วรรณในปีนี้ เรายังคงดำเนินตามแผนธุรกิจหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายกองทุนรวมของบลจ.วรรณ โดยล่าสุด  บลจ.วรรณได้ร่วมมือกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) นำร่องฐานลูกค้ากลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการพิจารณาการลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูง เพื่อนำเสนอกองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA) ซึ่งเป็นกองผสมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน โดยเน้นกลยุทธ์ที่มีน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งคาดว่าจะเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2562” นายพจน์กล่าว 

 สำหรับกองทุน ONE-COMPLEX3YA มีระดับความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) อายุโครงการ 3 ปี มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยกองทุน ONE-COMPLEX3YA มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมดประมาณ 93% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน และมีเป้าหมายให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อครบอายุโครงการ 3 ปี 

นอกจากนี้ กองทุนฯ จะแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนบางส่วนประมาณ 7% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) โดยการจ่ายผลตอบแทนจะอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือระดับดัชนีของ Franklin US index ซึ่งมี Notional Amount ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่า ประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนและจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD Notional amount) อีกทั้ง บลจ.วรรณได้มีการจำลองผลตอบแทนจากข้อมูลในอดีตย้อนหลัง (Back test) ในช่วงปี 2544 – มี.ค. 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักสถิติเพื่อให้ครอบคลุมช่วงวัฏจักรทางเศรษฐกิจทั้งขาขึ้นและขาลง โดยพบว่า ผลตอบแทนของ Franklin US index อยู่ในระดับที่ดี และจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถเพิ่มความน่าสนใจของกองทุนนี้ 

นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.วรรณ มุ่งมั่นจะพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อตอบโจทย์ภาวะตลาดที่มีความผันผวนในปีนี้ กองทุน ONE-COMPLEX3YA เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการเสียโอกาสในการลงทุนท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นและไม่ประสงค์รับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดมากนัก โดยที่สามารถถือครองการลงทุนได้ในระยะ 3 ปี โดยมีเงื่อนไขในการลงทุนขั้นต่ำ 503,750 บาท รวมค่าธรรมเนียามการขาย 

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า กองทุนเปิด ONE COMPLEX RETURN 3YA เป็นกองทุน IPO กองทุนแรก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กับ บลจ.วรรณ หลังจากที่ธนาคาร มีแผนงานเปิด Open Architecture ที่ผ่านมา ซึ่งกองทุนนี้จะจัดจำหน่ายที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

“กองทุนนี้ ธนาคารพิจารณาแล้วว่าเป็นกองทุนที่ดี มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้าในอนาคตได้และสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนของลูกค้าตามกลไกการทำงานของตราสารที่กองทุนไปลงทุนตามนโยบายฯ รวมทั้งกองทุนนี้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนที่ผันผวนในปัจจุบัน ซึ่งธนาคารคาดหวังว่ากองทุนนี้จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเหมือนในช่วงที่ผ่านมาและกองทุนนี้ จะสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจให้แก่นักลงทุนในปัจจุบัน" นายอดิศร กล่าวปิดท้าย 

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนได้ที่บลจ. วรรณ และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา   

คำเตือน การลงทุนในกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน และมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here