ก.ล.ต.นับหนึ่ง ไฟลิ่งหุ้นกู้ วินด์ เอนเนอร์ยี่ มูลค่าเสนอขายรวม 3,000 ล้านบาท - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ก.ล.ต.นับหนึ่ง ไฟลิ่งหุ้นกู้ วินด์ เอนเนอร์ยี่ มูลค่าเสนอขายรวม 3,000 ล้านบาท

 


8 โบรกฯ ร่วมเสนอขาย มั่นใจนักลงทุนสนใจเหตุให้ผลตอบแทนจูงใจ6.25%

              ก.ล.ต.นับหนึ่ง ไฟลิ่งหุ้นกู้ “วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” มูลค่าเสนอขาย 2,000 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้สำรองอีก 1,000 ล้านบาท โดยมีโบรกเกอร์ 8 แห่ง ร่วมทำหน้าที่เสนอขาย กำหนดเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อ ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2563 มั่นใจนักลงทุนให้ความสนใจ เหตุเสนออัตราดอกเบี้ยจูงใจ 6.25%           

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH มูลค่าเสนอขาย 2,000 ล้านบาท และมูลค่าหุ้นกู้สำรองอีก 1,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นกู้

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ 8 แห่งเพื่อทำหน้าที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายหน้าค้าหลักทรัพย์ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)  และบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของนายหน้าค้าหลักทรัพย์ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

หุ้นกู้ดังกล่าว อายุ 1 ปี 9 เดือน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (High net worth)  ระยะเวลาการจองซื้อระหว่างวันที่17- 23 ธันวาคม 2563 กำหนดยอดจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ 6.25% ชำระดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน

หุ้นกู้ดังกล่าวจัดให้มีบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา( Escrow account) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นกู้ โดยทางWEH จะจัดสรรเงินเข้าบัญชี เพื่อเตรียมชำระคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุก 7 เดือน จนครบกำหนดอายุหุ้นกู้

นายกำธร กิตติอิสรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH  กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการแสดงความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงศักยภาพในการระดมทุนของ WEH อีกทั้งขยายช่องทางการระดมทุน จากเดิมพึ่งพาเพียงวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อไปลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจภายในปี 2564 เพื่อรองรับการศึกษาเข้าลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยไม่จำกัดโอกาสลงทุนในประเทศเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการมองหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจกำหนดขยายกำลังการผลิตไฟเชิงพาณิชย์(COD) ให้แตะระดับ 1,500 เมะกวัตต์(MW) ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันอยู่ที่ 717 MW จากจำนวนโรงไฟฟ้า 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ราว 500,000 ไร่ ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here