ประธานฯ สสท. ชื่นชม สอ. ครูเพชรบุรี จัดตลาดนัดสหกรณ์ สร้างรายได้ให้สมาชิก - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประธานฯ สสท. ชื่นชม สอ. ครูเพชรบุรี จัดตลาดนัดสหกรณ์ สร้างรายได้ให้สมาชิก

 


(วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิด "ตลาดนัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ครั้งที่ 2"   

ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


 


นายประเมศวร์ อินทรชุมนุม  ประธานฯ สสท.  กล่าวชื่นชมแนวคิดในการ การจัดตลาดนัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ สมาชิกมีโอกาสนำผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพต่างๆ มาจัดจำหน่าย โดยมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพบปะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายรวมถึงสหกรณ์ยังเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังวิธีการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษานำผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาแสดงและจำหน่ายร่วมกับสหกรณ์ อีกทั้ง การจัดตลาดนัดสหกรณ์เป็นการต่อยอด ขยายตลาดสินค้าได้กว้างขึ้น รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ นักเรียนนักศึกษาทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาวให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไปตรงตามหลักการของสหกรณ์ การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และการเอื้ออาทรต่อชุมชน


     


  นายเทิม มิตรจิต ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดนัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จัด ขึ้นเป็น ครั้งที่ 2"   ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมส่งเสริม การมีอาชีพเสริมของสมาชิกที่ได้รับการอบรมวิชาชีพระยะสั้น นำมาประยุกต์ใช้สร้างอาชีพ หรือการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีในครัวเรือนมาจำหน่าย นอกจากสมาชิกสหกรณ์แล้วยังเปิดโอกาส ให้นำนักเรียนนักศึกษานำผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษามาแสดงและจัดจำหน่าย โดยในครั้งนี้มีสมาชิกฯ และสถานศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 60 ร้านค้า สหกรณ์ครูเพชรบุรีคาดหวังว่าโครงการนี้นอกจากจะสร้างรายได้ ยังจะเป็นการต่อยอดการค้าในอนาคตระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย และก่อให้เกิดการรวมกลุ่มสมาชิกที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี เป็นศูนย์กลางเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here