วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเอก ไทย-ไต้หวัน กับ National Cheng Kung University (NCKU) - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเอก ไทย-ไต้หวัน กับ National Cheng Kung University (NCKU)

 
เปิดฟ้ากว้างทางวิจัยและเทคโนโลยี ระหว่างไทย-ไต้หวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ศาสตราจารย์ เชา ฮุง ลิน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จาก National Cheng Kung University (NCKU) แห่งไต้หวัน ในโอกาสเดินทางมาประชุมเจรจาความร่วมมือ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (NCKU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งไต้หวัน นำร่องข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเอก Mahidol - NCKU PhD Dual Degree Program” สำหรับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และกำลังต่อยอดกับหลักสูตรอื่น ๆ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันกำกับดูแลประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในงานวิจัยระดับปริญญาเอก (PhD degree) ของทั้งสองมหาวิทยาลัย เสริมสร้างโอกาสและยกระดับการทำงานวิจัยและการศึกษาร่วมกันของผู้เรียน และบุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ


ในโอกาสนี้ วิศวะมหิดลได้นำชม EcoSystems ห้องปฏิบัติการที่ก้าวหน้าทันสมัย เพื่อเสริมสร้างการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมยุคใหม่ ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และชีวการแพทย์  (Center for Biomedical and Robotics Technology : BART LABศูนย์แกะรอยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Lab Digital Forensics) ห้องปฎิบัติการเชื่อมต่อสัญญาณสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (Brain-Computer Interface : BCI LAB)ห้องปฎิบัติการระบบอัจฉริยะเพื่อการแพทย์ (Artificial Intelligence in Medicine : AIM LAB)ศูนย์ปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (FlexLab), ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (Chemical Labและ Innogineer BAY ศูนย์ฝึกหัดด้านหุ่นยนต์และระบบ AI ที่ทันสมัยระดับโลก เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad