วิศวะมหิดล ร่วมพิธีลงนาม MOU ไทย-ไต้หวัน กับ Industrial Technology Research Institute (ITRI) - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วิศวะมหิดล ร่วมพิธีลงนาม MOU ไทย-ไต้หวัน กับ Industrial Technology Research Institute (ITRI)

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 โดย รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ผู้ก่อตั้ง BAHTLAB ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ลงนามร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute : ITRI) จากไต้หวัน โดยมี ดร.เอดวิน หลิว (Edwin Liu) ประธาน และ มร.เจฟฟ์ หลิน (Jeff Lin) ผู้อำนวยการ ลงนามในความร่วมมือ เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลาย

          

รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ไต้หวันเป็นหนึ่งในฐานการวิจัยและผลิตด้านไอทีและอิเล็กทรอนิคส์ที่สำคัญของโลก ความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ครั้งนี้ เป็นการผนึกความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และความร่วมมือในการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเลือกวิธีการรักษาทางการแพทย์และการให้ยาในปริมาณที่เหมาะสมแบบจำเพาะต่อบุคคล (Personalized Medicine) ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วย การศึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Green Technology) การศึกษาด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูงร่วมกับ Advanced Medical Robotic Centre รวมถึงการพัฒนาไบโอเซนเซอร์ (Bio-Sensor) และระบบนิเวศ (Eco-System) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในไต้หวัน เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ร่วมกันในรูปแบบของโมเดลทางธุรกิจที่หลากหลาย โดยเน้นโครงการที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ และโซลูชั่นสำหรับ รพ.อัจฉริยะ (Smart Hospital Solutions) 
เพื่อรองรับบริการสุขภาพยุคใหม่ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลเฮลท์แคร์ในอนาคตอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad