ซีพีเอฟเดินหน้าพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ดูแลพนักงานปลอดภัยจากโควิด-19 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ซีพีเอฟเดินหน้าพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ดูแลพนักงานปลอดภัยจากโควิด-19

 


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  รุกสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและ     อาชีวอนามัย รวมทั้งสิทธิมนุษยชนของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานทุกคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารปลอดภัย และร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร  นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเคารพในสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ ดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19  ซีพีเอฟได้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคในระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานอย่างเต็มที่ ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นฟันเฟืองสำคัญของบริษัทในการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยได้โดยไม่หยุดชะงัก จึงระดมทุกสรรพกำลังในการสื่อสารผ่านสื่อทุกรูปแบบและทุกช่องทางให้พนักงานทุกคนได้เข้าถึงและเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันโรค รวมถึงการดูแลสุขภาพตนเองมาอย่างต่อเนื่อง


ล่าสุด ซีพีเอฟ ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ เป็นภาษาต่างๆ รวมทั้งกัมพูชา และเมียนมาเกี่ยวกับการระบาด      โควิด-19 เพื่อเสริมความรู้พนักงานทุกคน ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ แนวปฏิบัติตนในการป้องกัน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้มั่นใจกับพนักงานว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและยกระดับมาตรการป้องกันโรคในระดับสูงสุด เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำงานและใช้ชีวิตปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี กระตุ้นให้พนักงานทุกคนเฝ้าระวัง ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่รู้ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรหากเกิดความเสี่ยง
 
“ซีพีเอฟได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยา ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้คำแนะนำรวมถึงแนวปฏิบัติในการป้องโรค และให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน โดยแปลเป็นภาษาต่างๆ ให้ครอบคลุมพนักงานทุกคน ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการผดุงสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังตลอดเวลา” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว


ซีพีเอฟ ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (มูลนิธิ LPN) คอยให้ความช่วยเหลือพนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นชาวกัมพูชาและชาวเมียนมาได้สอบถามหรือเสนอแนะผ่าน ศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ รับสายได้ทุกภาษาไม่ว่าไทย เมียนมา และกัมพูชา ขณะเดียวกัน มูลนิธิ LPN ยังร่วมกับซีพีเอฟ เดินหน้าจัดอบรมในหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐานให้แก่พนักงานในสถานประกอบการซีพีเอฟทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้มูลนิธิฯ จะจัดอบรมในรูปแบบการอบรมออนไลน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค โดยมีการเพิ่มข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน


ทั้งนี้ มูลนิธิ LPN ยังได้สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางสื่อโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์  ให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ แก่กลุ่มพี่น้องแรงงานต่างชาติ เผยแพร่ด้วยภาษากัมพูชา และภาษาเมียนมา เพื่อให้ทั้งแรงงานต่างชาติในประเทศไทยและครอบครัวแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย รวมถึงมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเอกชนของไทย เป็นช่องทางเสริมที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับแรงงานต่างชาติและครอบครัว


ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ซีพีเอฟ ได้เดินหน้าส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงอาหารคุณภาพและปลอดภัยกับแรงงานต่างชาติที่เป็นพนักงานของบริษัททุกคน โดยสนับสนุนอาหารให้แก่เพื่อนพนักงานที่ต้องเฝ้าระวัง พนักงานต่างชาติที่ให้ความร่วมมืออยู่ในสถานที่พักไม่เดินทางกลับต่างประเทศ เป็นต้น และร่วมมอบอาหารพร้อมทานและอาหารให้แก่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ภายใต้ “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานต่างชาติที่ต้องหยุดงานและกักตัวในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดในระลอกที่ผ่านมาอีกด้วย./

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here