หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และซีพีเอฟ ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนทั่วประเทศ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และซีพีเอฟ ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนทั่วประเทศ


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC)  และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่ 21  หนุนเด็กและเยาวชนผลิตอาหารในโรงเรียน อิ่มท้องด้วยโปรตีนคุณภาพอย่างไข่ไก่ และเรียนรู้หลักการจัดการธุรกิจเกษตร สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต            

     


ในวันนี้  (18 พ.ย. 63 ) นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งมน  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  และอีก 4 โรงเรียน คือ   โรงเรียนบ้านต่างแดน โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู และโรงเรียนส้งเปือย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  โดยมี นายเรอิจิ ฟุจิตะ ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม JCC  นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่   ซีพีเอฟ  ร่วมกันส่งมอบโครงการฯผ่านผู้แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีนายสุบรรณ์ แหล่ป้อง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน จ.ขอนแก่น   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวขอบคุณเจซีซี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและซีพีเอฟที่ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้โรงเรียนบ้านทุ่งมน จ.ขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารครบถ้วน ส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นโครงการที่ดีและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       


นายเรอิจิ ฟุจิตะ   ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เจซีซี กล่าวว่า เจซีซีตระหนักดีถึงความสำคัญของอาหารมื้อกลางวันเพื่อโภชนาการที่ดีของนักเรียน  และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กว่า 20  ปีที่ผ่านมา มีส่วนร่วมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิฯ และซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีละ 5 โรงเรียน รวมส่งมอบไปแล้วทั้งหมด   132  โรงเรียน  


“เข้าสู่ปีที่ 21 เจซีซียังคงให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดาร ได้บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และหวังว่านอกจากนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชนจะร่วมกันส่งเสริมให้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน ‘ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เจซีซี กล่าว


นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่   ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  มุ่งมั่นส่งเสริมโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน ผ่านการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  โดยในส่วนของซีพีเอฟใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คุณครูและนักเรียน ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการเลี้ยง  วิธีการจัดการฟาร์มที่ดี การป้องกันโรค ทำให้มีประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดี รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อติดตามประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียน ที่นำระบบ CHATBOT มาใช้ เป็นการรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ สามารถติดตามข้อมูลการเลี้ยง อาทิ  จำนวนไก่และอาหาร ผลผลิตไข่ไก่  ไก่ปลด  รายงานการเลี้ยง ต้นทุนและรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ เป็นต้นนอกจากนี้ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ยังสร้างแหล่งอาหารและความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน โดยนักเรียนนำผลผลิตจากไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันได้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ  ชุมชนรอบข้างได้บริโภคไข่ไก่ในราคาถูกกว่าท้องตลาด  จากการที่โรงเรียนนำผลผลิตไข่ไก่ส่วนที่เหลือจากส่งโครงการอาหารกลางวันมาขายให้แก่ชุมชน  ขณะเดียวกัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเลี้ยงไก่ไข่  ได้ฝึกทักษะอาชีพ  มีโอกาสเรียนรู้ทั้งด้านการผลิต การจัดการ และการตลาด “ในช่วงของการระบาดของโควิด 19   ยิ่งสะท้อนว่าโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ฯ เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างมาก  นอกจากมีผลผลิตไข่ไก่เพื่อบริโภคแล้ว  หลายโรงเรียนนำผลผลิตไข่ไก่แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือนำมาทำเป็นอาหารแจกจ่ายในช่วงโควิด” นายสมคิด กล่าว     ด้านนายสุบรรณ์ แหล่ป้อง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน กล่าวว่า ในนามของ 5 โรงเรียน ขอขอบคุณหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ซีพีเอฟ และมูลนิธิฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการที่ดี สนับสนุนทุนสร้างแหล่งอาหารให้น้องๆเข้าถึงไข่ไก่ ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดี ทำให้เติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และนักเรียนยังมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการจัดการธุรกิจเกษตร  โดยมีเจ้าหน้าที่ของซีพีเอฟที่อบรมถ่ายทอดองค์ควา่มรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ให้ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต./


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here