ซีพีเอฟ ตอกย้ำไข่ไก่คุณภาพพรีเมียม สด สะอาด ปลอดภัย ดีต่อใจทุกฟอง - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ซีพีเอฟ ตอกย้ำไข่ไก่คุณภาพพรีเมียม สด สะอาด ปลอดภัย ดีต่อใจทุกฟอง

 


ในยุคนิวนอร์มอล (New Normal) หรือยุคแห่งวิถีชีวิตใหม่ ในสังคมที่เปลี่ยนไป สิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดในสภาพแวดล้อมเดิม คงเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นอันดับต้นๆที่ต้องหันมาใส่ใจมากขึ้น แน่นอนว่า สุขภาพดีประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังคำกล่าวที่ว่า “You are what you eat กินอย่างไรได้อย่างนั้น” นอกจากอาหารที่ดีมีประโยชน์ แหล่งที่มาหรือกระบวนการผลิตก็เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มพิจารณาและใส่ใจมากขึ้น


กว่า 1 ปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายวิกฤต COVID-19 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ หนึ่งในผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ยังมุ่งมั่นส่งมอบอาหารปลอดภัย ใส่ใจทุกกระบวนตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร เพราะเชื่อว่า คุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต คือ หัวใจของสุขภาพที่ดี


นายสมคิด วรรณลุกขี
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ไข่ไก่สดซีพี ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ “ความสดใหม่” ที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย นอกจากนี้ ไข่ไก่ทุกฟองที่เข้าสู่กระบวนการของโรงคัดไข่ ต้องเป็นไข่สดคุณภาพจากฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ที่มีมาตรฐานการเลี้ยงระดับสูง ตามที่ซีพีเอฟกำหนด และได้มาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ มีการควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่รับไข่ไก่เข้ากระบวนการ จนกระทั่งส่งออกจากโรงคัดไข่สู่มือผู้บริโภค โดยทุกจุดอยู่ภายใต้มาตรฐานตรวจสอบความสด และเมื่อผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ไข่ไก่จะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดด้วยน้ำอุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้น้ำวน ระหว่างลำเลียงจะมีการใช้ “เลเซอร์สแกนสิ่งผิดปกติ” ที่เกิดขึ้นภายในฟองไข่ เช่น จุดเลือด จุดเนื้อ ซึ่งถือเป็นรายแรกของเมืองไทยที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้

“ซีพีเอฟ ทุ่มเทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยมาตรฐานที่ปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก บนพื้นฐานการสร้างความยั่งยืนร่วมกัน”


ขณะเดียวกัน  การเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง หรือ เคจฟรี (Cage free egg)  กำลังเป็นแนวทางการเลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ภาครัฐ โดยกรมปศุสัตว์ จึงผลักดัน “การรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP)” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร และทำให้สินค้าไข่ไก่ไม่ยืนกรงเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้บริโภค ล่าสุดกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ตัวใหม่ เป็นภาพโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกอยู่ภายใต้หัวใจสีเขียว ที่ออกแบบเป็นตัวอักษร Q มีที่มาจากคำว่า Quality หมายถึงคุณภาพ เป็นการสื่อความหมายถึงการเลี้ยงไก่ไข่ที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน ที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่มีสุขภาพดี มีความสุข แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้ผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ


ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตไข่ไก่ชั้นนำของไทย ก็มีแนวทางปรับเปลี่ยนการเลี้ยงไก่ไข่สู่การเลี้ยงแบบไม่ใช้กรงอย่างต่อเนื่อง โดยยึดตามหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) แม่ไก่มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม  มีสุขอนามัยที่ดี  มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหาร-น้ำอย่างเพียงพอ และแม่ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ  สอดรับกับนโยบาย “สวัสดิภาพสัตว์” ของซีพีเอฟ ที่มุ่งมั่นยึดแนวทางการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรมตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นทำให้สัตว์มีความสุขสบายตลอดการเลี้ยง เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคด้วยความรับผิดชอบ

บริษัทได้พัฒนา “ฟาร์มวังสมบูรณ์” ให้เป็นฟาร์มต้นแบบเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด หรือ แบบไม่ใช้กรง ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป มาตั้งแต่ปี 2561 ทำให้ไข่ไก่ Cage Free ของซีพีเอฟ เป็นไข่สดที่ได้มาตรฐานการส่งออก จากการเลี้ยงแบบธรรมชาติ เพราะแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษจากอเมริกา มีพื้นที่อิสระตามหลัก Animal Welfare สิ่งสำคัญคือ ปลอดฮอร์โมนและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ 100% นอกจากนี้การเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ให้อาหาร-น้ำเพียงพอและเหมาะสม ภายใต้การป้องกันโรคที่เข้มงวด ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าไข่ไก่คุณภาพของซีพีเอฟ สด สะอาด ปลอดภัย เพราะเราพิถีพิถัน ใส่ใจทุกฟอง”

ปัจจุบัน “ฟาร์มวังสมบูรณ์” ของซีพีเอฟ ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) ของกรมปศุสัตว์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ยิ่งช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่สากล และสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภคชาวไทยและทั่วโลก./

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here