ผถห. SELIC ไฟเขียวเพิ่มทุน 28 ล้านหุ้น ขาย PP เพิ่มสภาพคล่อง-รองรับขยายธุรกิจ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ผถห. SELIC ไฟเขียวเพิ่มทุน 28 ล้านหุ้น ขาย PP เพิ่มสภาพคล่อง-รองรับขยายธุรกิจ

 


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซีลิค (SELIC) ไฟเขียวเพิ่มทุน 28 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท ขาย PP ด้าน "คุณเอก สุวัฒนพิมพ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ"คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์" กรรมการผู้จัดการ ระบุเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับขยายธุรกิจ-ขยายงาน-เพิ่มกำลังการผลิต พร้อมรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

 

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 14,000,369 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 178,999,727.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 164,999,358.50 บาทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General  Mandate) จำนวน 28,000,000 หุ้น และคงเหลือการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 738 หุ้น เป็น 329,998,717 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ การขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่มกำลังการผลิต ของผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมต่าง ๆ และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here