ส.อ.ท. เปิดศูนย์การเรียนรู้ พลิกโฉมพื้นที่ธุรกิจสู่แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

ส.อ.ท. เปิดศูนย์การเรียนรู้ พลิกโฉมพื้นที่ธุรกิจสู่แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ วันนี้ (วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GSThailand ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธุรกิจ โดยมี ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันรหัสสากล (GSThailand) ให้การต้อนรับ ณ ชั้น อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หวังผลักดันเป็นแลนด์มาร์คนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจผ่านเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัย เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 17 มกราคมนี้  

 

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า “ส.อ.ท.พร้อมเดินหน้าดำเนินงานตามกรอบพันธกิจในการพัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยสถาบันรหัสสากล (GSThailand) ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center และมุ่งหวังว่าศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์คในการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางธุรกิจผ่านเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป” 

 

ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)  ระบุว่า “GS1 Thailand หรือ สถาบันรหัสสากล ได้ดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 35 ปี ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 สำหรับประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจยกระดับมาตรฐานสากล และเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สถาบันฯ จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนร้าน FTI Connect Shop ร้านขายสินค้าและของที่ระลึกของ ส.อ.ท. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GSThailand เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง ซึ่งเนื้อหาที่จัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้นๆ” 

 

“ศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GSThailand มีการแบ่งโซนนำเสนอออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1) โซนแนะนำหน่วยงาน ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด และกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม และหน่วยงานภายใต้ ส.อ.ท. 2) โซนให้ความรู้ในเรื่องวิวัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน 3) โซนให้ข้อมูลด้านการใช้มาตรฐานสากล GS1 ในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และเรียกคืนสินค้า (Recall) ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  4) โซนจัดแสดงนวัตกรรมการซื้อขายในอนาคต ที่คำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้บริโภค และช่วยให้ผู้ขายสามารถเก็บข้อมูลในการซื้อขายได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น” ดร.คมสัน กล่าวเสริม 

 

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายเข้าชมล่วงหน้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันฯ www.gs1th.org/learning-center  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad