อินทรี อีโคไซเคิล ผนึกกำลัง เนสท์เล่ ประเทศไทย เก็บขยะชายหาด ลดขยะพลาสติกรั่วไหลสู่ทะเล - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

อินทรี อีโคไซเคิล ผนึกกำลัง เนสท์เล่ ประเทศไทย เก็บขยะชายหาด ลดขยะพลาสติกรั่วไหลสู่ทะเล

 


ระยอง 18 มกราคม 2566
 – เมื่อเร็วๆนี้ อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับ เนสท์เล่ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ณ หาดแม่รำพึง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม และมุ่งสร้างจิตสำนึกการแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืนให้แก่พนักงาน


จิดอาสากว่า 200 คนจากเนสท์เล่ อินทรี อีโคไซเคิล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ร่วมเก็บขยะชายหาดเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยสามารถรวบรวมขยะได้กว่า 4 ตัน สำหรับขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิล เช่น พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว หลอดพลาสติก ถุงพลาสติกบางประเภท บรรจุภัณฑ์ต่างๆ จะถูกคัดแยกและส่งไปที่อินทรี อีโคไซเคิล เพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองยังได้เก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติก บริเวณชายหาด เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของขยะไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในระบบนิเวศ

สุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด กล่าวว่า “อินทรี อีโคไซเคิล เป็นผู้ให้บริการจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เราเล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ มีมูลค่าต่ำ และไม่มีคนรับซื้อ เช่น พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว หลอดพลาสติก ถุงพลาสติกบางประเภท บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งขยะประเภทนี้จะถูกส่งไปยังบ่อขยะ และอาจหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม  และรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำและท้องทะเลในที่สุด อย่างไรก็ตาม ขยะเหล่านี้ยังมีประโยชน์ หากมีการนำมากำจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งทางอินทรี อีโคไซเคิลจะนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) โดยมีการปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ต่อไป กระบวนการกำจัดขยะที่ถูกต้องและมุ่งเน้นการนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการปิดวงจร (Close the Loop) ของขยะที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy”

วิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของเนสท์เล่ก็คือไม่ให้บรรจุภัณฑ์ของเนสท์เล่ไปสู่หลุมฝังกลบขยะหรือแหล่งน้ำ และเนสท์เล่ก็ตระหนักดีว่าขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลก การแก้ปัญหาขยะพลาสติกต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่เนสท์เล่และอินทรี อีโคไซเคิล ได้มาร่วมมือกันใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้กับโลกของเรา หนึ่งในความท้าทายในเรื่องการจัดการขยะก็คือการเปลื่ยนพฤติกรรม วันนี้นอกจากเราจะช่วยกันเก็บขยะบนชายหาดแล้วเรายังร่วมกันสร้างความตระหนักสู่สังคมอีกด้วย"

ทั้งนี้ อินทรี อีโคไซเคิล และเนสท์เล่ ประเทศไทย ได้ร่วมดำเนินโครงการที่มุ่งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการรื้อร่อนเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยจากจากบ่อขยะเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ทำให้บ่อขยะสามารถรองรับขยะได้นานขึ้นและช่วยลดการหลุดรอดของขยะพลาสติกสู่แหล่งน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad