ภาคเอกชนไทยเตรียมผลักดัน แนวคิด "Empowering ASEAN 4.0" ในเวทีสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจ ABIS 2019 เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมธุรกิจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำความเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นในด้านการค้าการลงทุน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ภาคเอกชนไทยเตรียมผลักดัน แนวคิด "Empowering ASEAN 4.0" ในเวทีสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจ ABIS 2019 เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมธุรกิจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำความเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นในด้านการค้าการลงทุน

สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการเตรียมจัดงานประชุมใหญ่ งานคู่ขนานไปกับการประชุมผู้นำอาเซียน หรือ ASEAN Summit 2019 ภายใต้แนวคิด “Empowering ASEAN 4.0” คืองาน “ASEAN Business and Investment Summit2019 " หรือ ABIS 2019 และงาน ASEAN Business Awards 2019

นายอรินทร์ จิรา ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ASEAN-BAC) และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในงานแถลงข่าวว่า งาน ABIS 2019 ครั้งนี้ จะเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำธุรกิจชั้นนำ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยเน้นย้ำว่าภาคเอกชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับทราบมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้นำธุรกิจชั้นนำ พร้อมยกระดับความร่วมมือและสร้างความเข็มแข็งให้เป็นที่ประจักษ์ว่าอาเซียนเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน 
นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า งาน ABIS ในปีนี้ โดยไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักที่ ASEAN-BAC สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานในปี 2562 โดยจะมุ่งเน้น 4 เสาหลัก คือ
  1. Digital Infrastructure (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี)
  2. Digital Connectivity (สร้างความเชื่อมโยงทางด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการค้า การลงทุนในอาเซียน)
  3. Human Empowerment and Development (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความสามารถใหม่และลดปัญหาการว่างงานในอาเซียน)
  4. MSME (ผลักดันให้ MSME เข้าถึงนวัตกรรมและเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้แก่ MSME
โดยในงานได้เชิญผู้นำของบริษัทชั้นนำของอาเซียน ได้แก่ แอร์เอเชีย แกร๊บ หัวเว่ย โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ เอสซีจี สิงห์คอร์ปอเรชั่น ธนาคารกรุงเทพ มิตซูบิชิ  ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป และกลุ่มบริษัท แอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ธุรกิจแห่งอาเซียน
นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) รวมถึงผู้นำประเทศของหลายประเทศที่ตอบรับร่วมงาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ ทั้งผู้นำของอาเซียนและผู้นำประเทศอื่นเช่น แคนาดา เป็นต้น
โดยในงานจะมีหัวข้อสัมมนาสำคัญ ประกอบด้วย หัวข้อ ดังนี้
  1. การส่งเสริมอาเซียนก้าวสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain)
  2. การเสริมสร้างเศรษฐกิจอาเซียนสู่ความยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy)
  3. การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่เป็น MSME ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเงิน (Access to finance)
  4. การปรับเปลี่ยนธุรกิจในอาเซียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการเสริมความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล (Digital Transformation)
  5. การเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความสามารถใหม่และลดปัญหาการว่างงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
  6. การเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการ MSME ในอาเซียน (AMEN)

ขณะที่นายไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ ASEAN Business Awards (ABA)  2019  เปิดเผยว่า การจัดงาน ABA 2019  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ มุ่งยกย่องเชิดชูบริษัทอาเซียนที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ พร้อมไปกับการส่งเสริม SMEs ในอาเซียนที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งเถือเป็นกลไกในสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะมอบรางวัล “thMost Admired ASEAN Enterprise”  ให้แก่บริษัทที่ถือกำเนิดในอาเซียน (home-grown ASEAN companies) และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (ASEAN SMEs) ที่มีศักยภาพในการก้าวไปสู่การค้าในระดับสากลและเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของอาเซียนให้เจริญเติบโต ทั้งนี้ รางวัล ABA 2019 แบ่งออกเป็นรางวัลที่เปิดรับสมัครเข้าประกวด (9 ประเภทรางวัล) และรางวัลเชิดชูเกียรติ (2 ประเภทรางวัล) รวม 11 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย
พร้อมทั้งมุ่งหวังว่ารางวัลดังกล่าวจะเป็น Best Practice ที่จะส่งเสริมบริษัทเอกชนอื่นได้เรียนรู้ การดำเนินธุรกิจ และสามารถขยายการดำเนินธุรกิจสู่ประเทศในอาเซียน ซึ่งหากบริษัทเอกชนรวม โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนมีความเข็มแข็ง ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะช่วยส่งเสริมความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 และงาน ASEAN Business Awards (ABA)  2019  จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในระหว่างการจัดงาน ABIS และABA 2019 จะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน อาทิ งานแสดงสินค้า งานจับคู่ทางธุรกิจ งานประชุมหารือกับภาคเอกชนและภาคธุรกิจ และงานส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมคู่ขนานดังกล่าวจะเป็นการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การส่งเสริมการขยายตลาดของผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจะมีค่าลงทะเบียน ดังนี้ 1) ท่านที่เข้าร่วมทั้ง 2 งาน ABIS และ ABA  ราคา 500 USD, Early Bird ลดเหลือเพียง 300USD เท่านั้น 2) ท่านที่เข้าร่วม 1 งาน ราคา 300 USD, Early Bird ลดเหลือเพียง 200 USD) โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aseanbac2019.org

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here