ซีพีเอฟ สนับสนุนการทำงานเชิงรุกบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต. อสม. ชุมชน ป้องกันโควิด 19 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

ซีพีเอฟ สนับสนุนการทำงานเชิงรุกบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต. อสม. ชุมชน ป้องกันโควิด 19

 


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  และชุมชนรอบฟาร์ม-โรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศ  เข้มงวดเฝ้าระวัง ป้องกัน สกัดการแพร่ระบาดของโควิด 19        

               

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด  19  รอบใหม่  ซึ่งตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด  19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีการกระจายไปในจังหวัดต่างๆ  ทำให้ภาครัฐต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด  ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด เมื่อต้นปี 2563  จนถึงสถานการณ์ล่าสุด   หน่วยบริการสาธารณสุขถือเป็นหน่วยบริการหลักในการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในระดับชุมชน  ซึ่งฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. และชุมชน  รวมไปถึงการทำงานร่วมกับรพ.สต.ในพื้นที่ในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19             
            

นายสำเริง นพชำนาญ ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านคอกม้า  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กล่าวว่า  จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว และสถานการณ์การระบาดรอบใหม่  ในส่วนของรพ.สต.ในพื้นที่ของอำเภอปะทิว  ได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิวของซีพีเอฟมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ทางศูนย์ฯ  ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์โดยมอบผ่านสาธารณสุขอำเภอปะทิว เพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการสาธารณสุข  สังกัดสาธารณสุขอำเภอปะทิว(รพ.สต.) 12 แห่ง (ครอบคลุมพื้นที่บริการ 7 ตำบลของอำเภอปะทิว)  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต ในการดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19                       
  
ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดวิกฤตการระบาดของโควิด  19  ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว  ดูแลพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน หมู่บ้านใกล้สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 17 แห่ง  สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม.  อาทิ แอลกอฮอล์ 95 % เครื่องกดเจลชนิดเท้าเหยียบ สเปรย์  แอลกอฮอล์  Face Sheild  หน้ากากผ้า มอบให้โรงพยาบาลปะทิว  สำนักงานสาธารณสุข  อำเภอปะทิว  รพ.สต.ตำบลบ้านคอกม้า  รพ.สต.ตำบลสะพลี รพ.สต.ตำบลชุมโค  รพ.สต.ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว  สถานีตำรวจภูธร อ.ปะทิว  เทศบาลตำบลบางสน   เทศบาลตำบลปะทิว ประมงจังหวัด  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน  เป็นต้น  
 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา  สนับสนุนการทำงานของ รพ.สต.ในช่วงสถานการณ์โควิด  โดยปรับรูปแบบจากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงวัยเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นการนำสิ่งของมอบผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.นำไปกระจายมอบให้ผู้สูงวัยในชุมชนที่ป่วยติดเตียง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19   ด้านโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระโนดของซีพีเอฟ  สนับสนุนแอลกอฮอล์ล้างมือผ่านทางผูู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา และอสม. เพื่อใช้บริการให้แก่ประชาชนที่มาซื้อของที่ตลาด  โดยสามารถนำมาเติมแอลกอฮอล์ได้ตลอดจนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะคลี่คลาย

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรีของซีพีเอฟ ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี    สนับสนุนอุปกรณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น โรงพยาบาลบ้านโป่ง อสม.  รพ.สต.ดอนกระเบื้อง กาชาดอำเภอบ้านโป่ง กาชาดราชบุรี และกรมการปกครองท้องถิ่น โดยมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์  หน้ากากผ้า มอบให้ อสม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยใช้ตรวจคัดกรองคนในชุมชน     
 

นางกัลยา  วราสินธุ์ ประธานกลุ่มอสม. ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด 19  ช่วงต้นปีที่ผ่านมา  จนถึงสถานการณ์ระบาดรอบใหม่  อสม. ในฐานะด่านหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจคัดกรอง ต้องทำงานหนักขึ้น ทั้งทำหน้าที่คัดกรองและออกเยี่ยมเยียนคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองคนต่างถิ่นที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ หรือการตรวจประจำวันให้แก่คนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งก่อนหน้านี้ อสม.ได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรีของซีพีเอฟ ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น  ยิ่งในการระบาดรอบใหม่นี้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการตรวจคัดครอง เพื่อให้ทำงานได้ทันต่อสถานการณ์
 
   

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ช่วงต้นปี  2563 จนถึงปัจจุบัน  ซีพีเอฟยกระดับมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร โดยที่โรงงานและฟาร์มของบริษัททั่วประเทศ ยึดแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด  การเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) ลดการสัมผัสเพื่อลดการปนเปื้อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดตลอดกระบวนการผลิตอาหาร  เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here