เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 ชูวิสัยทัศน์ “Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม” - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 ชูวิสัยทัศน์ “Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม”


 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2565-2567 เป็นครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น 363 คน โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2567 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2567 
กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ ส.อ.ท. ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม (Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand) ชูนโยบาย 4 กลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่ ONE FTI ดังนี้

1.  Industry Collaboration ผนึกกำลังอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง
•  ผลักดัน 1 อุตสาหกรรม 1 จังหวัด
•  ผลักดันโครงการ Smart Agricultural Industry (SAI)
•  International collaboration นำอุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลก

2. First2Next-Gen Industry ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม สู่อนาคต
•  Innovation Capability
   o  สานต่อกองทุนนวัตกรรม
   o  จับคู่ Start up ยกระดับอุตสาหกรรม
•  Technology Improvement
   o  ส่งเสริมการใช้ Industry 4.0 Platform
•  Human Improvement
   o  ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานด้วย Pay by Skill
   o  Up/Re-Skill แรงงานสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้วย FTI Academy
•  Environmental Improvement
   o  พัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Eco Product / Eco Factory / Eco Town
   o  จัดตั้ง Carbon Credit Exchange รองรับ Carbon Neutrality
   o  รับรองผลิตภัณฑ์ไทยด้วย Thailand Forest Certification Council (TFCC)

3.  Smart SMEs ยกระดับ SMES สู่สากล
•  พัฒนา SMEs ใน 3 ด้าน
   o  Go Digital
   o  Go Innovation
   o  Go Global
การช่วยเหลือ SMEs
•  Financial Support
   o  Digital Supply Chain Financing
   o  Incubation Program to Live Exchange
•  Marketing
   o  SME Proactive ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ พา SMEs ไปออกบูธต่างประเทศ
   o  Business Matching ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.  Smart Service Platform พัฒนาการบริการเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย
•  รับรอง Made in Thailand (MiT) เพื่อการสร้างโอกาสสินค้าไทย
•  เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ด้วย FTI.E-Business Platform
•  ใช้ประโยชน์ Big Data ภาคอุตสาหกรรม ด้วย IDS Platform (Industry Data Space)
•  เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกด้วย FTI.E-Member Card

ทั้งนี้ได้แต่งตั้งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 43 ท่าน เพื่อมาร่วมเคลื่อนภารกิจในการสร้างอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงกว่าเดิม และเติบโตอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here