กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ชวนร่วมลุ้นนักการตลาดหน้าใหม่ ทีมไหนจะครองใจแบรนด์ยุคดิจิทัล - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ชวนร่วมลุ้นนักการตลาดหน้าใหม่ ทีมไหนจะครองใจแบรนด์ยุคดิจิทัล

เข้าสู่รอบตัดสิน ในโครงการ “U Power: Digital Idea Challenge” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยแนวคิดการประกวดแผนการตลาดที่เน้นการประยุกต์ใช้ Digital Technology โดยน้องๆ จะได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผนการตลาด จาก 8 โจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ซึ่งแต่ละทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย จะมีงบประมาณให้ทดลองทำการตลาดจริงทีมละ 20,000 บาท ร่วมลุ้นทีมไหนสามารถนำแผนเข้าสู่เป้าหมายครองใจตัวจริง


นางสาวกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เปิดเผยว่า  “ “โครงการ “U Power: Digital Idea Challenge” จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) โดยในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 821 ทีม จาก59  มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเข้ามาอบรมกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะต้องไปรับโจทย์จากองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้น้องๆ เกิดไอเดีย ในการประยุกต์แผนการตลาดมาผนวกกับเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างรอบด้าน
                                             

การแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่นิสิต นักศึกษาไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน และเพื่อรองรับแผน พัฒนาตามยุทธศาสตร์ Digital Economy ของรัฐบาล เพราะปัจจุบันการตลาดดิจิทัล เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนในองค์กรธุรกิจมีความต้องการอย่างมาก ประกอบกับการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ทำให้องค์กรเอกชนต้องปรับตัวมุ่งสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันในเชิงการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการสร้างประสบการณ์ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้คิดแผนการตลาด และลงมือทำจริงจากโจทย์ของผู้ประกอบการ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยส่งเสริมจึงเป็นอีกโครงการที่จะเตรียมความพร้อมนิสิต นักศึกษา ที่จะได้ฝึกฝนทำงานจริง ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในอนาคต


ที่สำคัญโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชน ที่เข้ามาสนับสนุน และให้โจทย์การทำงานจริงกับน้องๆ เช่นแบรนด์ SOLA Himalaya Wacoal และ Colly โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม จะได้รับโจทย์ความท้าทายจากองค์กรธุรกิจ และเป็นการเรียนรู้จากผู้ประกอบการจริง ในภาวะที่โลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงในการนำ
เทคโนโลยีมาใช้งาน และจะต้องนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Objective and Strategy) พร้อมนำเสนอแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงาน ที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นได้และใช้งานได้จริงซึ่งผลที่ได้จากโครงการนี้ นอกจากจะสร้างบุคลากรด้านการตลาดรุ่นใหม่แล้วองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมก็จะได้เห็นถึงแผนการตลาดที่คนรุ่นใหม่คิด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานขององค์กรได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างการทำงาน และความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ในอนาคต” นางสาวกัลยา  กล่าวและเพิ่มเติมว่า


โดยในรอบสุดท้าย จะมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 12 ทีม และคณะกรรมการจะตัดสินว่าทีมไหนจะได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 -12.30 น. ณ ห้อง Jubilee A-B ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ  โดยในวันประกาศผล และมอบรางวัล The Winner Award U Power Season 4 ทางโครงการได้รับเกียรติจาก นางสาวปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล พร้อมกับตัวแทนองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจาก บริษัท โซบิวตี้จำกัด ,บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยวาโก้จำกัด (มหาชน) , บริษัท พัฒน์พลัส จำกัด  สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสุดท้าย รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)


โครงการ “U Power: Digital Idea Challenge” จึงถือเป็นอีกเวทีที่จะบ่มเพาะนักการตลาดยุคใหม่ ที่สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ และแนวทางการทำงานด้านดิจิทัล ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  Digital Economy ของรัฐบาล ได้อย่างรอบด้าน และสามารถสร้างการแข่งขันบนเวทีธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างเท่าทันกับเทคโนโลยีในโลกอนาคต” นางสาวกัลยากล่าวสรุป


รายชื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 12 ทีม จาก 8 โจทย์อุตสาหกรรม

1. แบรนด์ Sola :
- ทีม แมวเหมียว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. แบรนด์ Himalaya :
- ทีม Leave it on us มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ทีม 4POWER จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. แบรนด์ Wacoal :
- ทีม PYP Cloud มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ทีม U So Cute มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. แบรนด์ Colly :
-  ทีม Mitr มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. แบรนด์ RII :
- ทีม บาบาบิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ
- ทีม Aiko มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6. แบรนด์ Veldent :
- ทีม Unlimit มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทีม Push Up มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7. แบรนด์ Jula’s Herb :
- ทีม ชาลาลา ลาลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. แบรนด์ Snowgirl :
- ทีม Red Panda มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน โครงการ “U Power: Digital Idea Challenge ครั้งที่ 4th ”

• คุณสุภาวดี ตันติยานนท์
อุปนายก สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

Founder Experience Matters Co., Ltd.• คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน
กรรมการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

Deputy Managing Director INTAGE (Thailand) Co., Ltd.• คุณโศรดา ศรประสิทธิ์
เลขาธิการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียน จำกัด• คุณภารุจ ดาวราย
กรรมการ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

Managing Director ,Digitasรายชื่อบริษัทเจ้าของโจทย์ที่เข้ารอบ
- บริษัท โซบิวตี้ จำกัด
- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พัฒน์พลัส จำกัด
- บริษัท เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
- บริษัท เจแอลซี กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad