วิศวะมหิดล จัดงานประชุมนานาชาติ...ปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างมนุษย์ กับเครื่องจักร-หุ่นยนต์ (IWAM 2022) - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

วิศวะมหิดล จัดงานประชุมนานาชาติ...ปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างมนุษย์ กับเครื่องจักร-หุ่นยนต์ (IWAM 2022)


 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือ International Workshop on Affective Interaction Between Humans and Machines in Multicultural Society (IWAM 2022) โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณฮิโรยูกิ ไอดะ (Mr. Hiroyuki Iida) รองอธิการบดี สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งญี่ปุ่น(JAIST) คุณบุย ตรัน เกวียน งอค (Bui Tran Quynh Ngoc) รองอธิการบดี และ คุณฟาม เหงียน ตันวินห์ (Pham Nguyen Thanh Vinh) หัวหน้ากองการต่างประเทศจาก มหาวิทยาลัยการศึกษาโฮจิมินห์ซิตี้ (HCMUE) ประเทศเวียดนาม โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการเข้าร่วมประชุมและผนึกความร่วมมือ

 


รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โลกปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มของการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์ กับเครื่องจักร หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอ.ไอ.มากยิ่งขึ้นทุกขณะ ซึ่งมีผลดีเพื่อเชื่อมต่อ เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความแม่นยำ  ไม่ว่าจะเป็นวงการสุขภาพ การแพทย์ทางไกล หรือธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นการปฏิสัมพันธ์ที่ ถูกต้องตรงกัน’ ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรผ่าน input ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ ข้อความ คำสั่ง เสียง ย่อมมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการตอบโต้ของเครื่องจักร วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม IWAM 2022 จึงมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษาการกำหนดแนวทางในอนาคตด้านการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประชาคมร่วมกัน   

 


การประชุม 
IWAM 2022 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อริเริ่มและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน (Kick-off) ระดับนานาชาติให้มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสู (Japan Advanced Institute of Science and Technology : JAIST) แห่งประเทศญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยการศึกษาโฮจิมินห์ซิตี้ (Ho Chi Minh City University of Education : HCMUE) ประเทศเวียดนาม และ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ในงานวิจัยทางด้านการปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านสหวิทยาการ อย่างเช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) จิตวิทยา (Psychology) และการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ (Information Security) เป็นต้น

 


ทั้งนี้ทางประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจอย่างมากที่ประเทศไทยโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเอไอ มาช่วยยกระดับสุขภาพจิตของประชาชนในวิถีใหม่ยุคดิจิทัล เช่น นวัตกรรมใส่ใจ Chatbot ซึ่งเป็นบริการแชทบ็อทปัญญาประดิษฐ์ประเมินผลภาวะซึมเศร้าทางออนไลน์แก่ประชาชน โดยได้พัฒนา เอไอ ซึ่งสามารถประมวลผลด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูลที่โต้ตอบกับผู้ใช้บริการ และแช็ทบอทยังสามารถสนทนาช่วยให้ผู้รับการประเมินมีกำลังใจที่ดี อันจะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมและการฟื้นฟูรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญในขั้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here