ผู้ถือหุ้น PROEN ไฟเขียวจ่ายปันผลปี64 เพิ่มอีก 0.0577 บาท/ หุ้น พ่วง PROEN-W1 ฟรี 158 ล้านหน่วย อัตรา 2 หุ้นเดิม:1วอร์แรนท์ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

ผู้ถือหุ้น PROEN ไฟเขียวจ่ายปันผลปี64 เพิ่มอีก 0.0577 บาท/ หุ้น พ่วง PROEN-W1 ฟรี 158 ล้านหน่วย อัตรา 2 หุ้นเดิม:1วอร์แรนท์

 


ผู้ถือหุ้น PROEN เทคะแนนเสียงหนุนมติจ่ายเงินปันผลงวดปี 64 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.0577 บาท เตรียมรับเงินสด 25 พ.ค. นี้ เมื่อนับรวมเงินปันผลระหว่างกาลรวมจ่ายปันผลทั้งปีอัตรา 0.0667 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 21,077,200 บาท พร้อมอนุมัติจัดสรร PROEN-W1 ฟรีให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 158 ล้านหน่วย อัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ1วอร์แรนท์ ฟาก ซีอีโอ "กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม" ระบุพร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างรายได้เพิ่ม ดันผลงานปีนี้โตแรงกว่า 20%

 

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) PROEN เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,850,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรารวม 0.0667 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,077,200 บาท คิดเป็นประมาณ 60% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัท

 

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคา 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564) ในอัตรา 0.009 บาทต่อหุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,844,000 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.0577 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 18,233,200 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รวมถึงมีมติอนุมัติให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PROEN-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 158,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

พร้อมกันนี้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 79,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 158,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 237,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 158,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PROEN-W1)

"การจัดสรรเงินปันผลและPROEN-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในปีนี้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถรักษาการเติบโตในทิศทางที่ดีและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างน่าพอใจ" นายกิตติพันธ์กล่าว

รวมถึงมีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อครอบคลุมลักษณะบริการที่บริษัทอาจจะมีการเข้าร่วมประมูลงานกับภาครัฐ หรือการให้บริการแก่ภาคเอกชนเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับกลยุทธ์การเติบโตในปีนี้ จะมาจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม รวมทั้งการควบรวม และเข้าซื้อกิจการ (M&A) เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างมองหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการประเภทธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไป ขณะเดียวกันจะมุ่งเน้นการรุกขยายธุรกิจใหม่อย่าง ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เต็มพิกัด นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดจำหน่ายเครื่องขุดเหรียญ Crypto และเพิ่มบริการรับฝากวางเครื่อง (เฉพาะรุ่น) พร้อมบริการดูแลเครื่องขุดหลังการขาย และบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (“Bitkub”) เพื่อทำธุรกรรมการลงทุนของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเป็น New S-Curve หรือธุรกิจที่ช่วยผลักดันการเติบโตได้อย่างโดดเด่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here