เวียตเจ็ทเผยผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2566 พร้อมแผนเดินหน้ารุกเส้นทางต่างประเทศ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เวียตเจ็ทเผยผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2566 พร้อมแผนเดินหน้ารุกเส้นทางต่างประเทศ (โฮจิมินห์, 4 พฤษภาคม 2566) – บริษัท เวียตเจ็ท จอยท์ สต๊อค จำกัด (Vietjet Aviation Joint Stock Company (HoSE: VJC)เผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2566 จากบริการเที่ยวบินภายในประเทศและการขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศ

 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 เผยรายได้จากการปฏิบัติการบินของสายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) มูลค่าสูงถึง 12,880 พันล้านดอง (ประมาณ 553 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 168 พันล้านดอง (ประมาณ 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 286และ 320ตามลำดับ โดยผลประกอบการจากรายได้เสริมนอกเหนือจากการจำหน่ายบัตรโดยสารอยู่ที่ 4,312 พันล้านดอง (ประมาณ 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 33ของรายได้ทั้งหมด

 

รายได้รวมของบริษัทและกำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 12,898 พันล้านดอง (ประมาณ 554 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 173 พันล้านดอง (ประมาณ 7.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ

 

ในช่วง เดือนแรกของปี เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ให้บริการเที่ยวบินกว่า 31,300 เที่ยว โดยมีผู้โดยสารเกือบ 5.4 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 57% และ 75% ตามลำดับ จํานวนผู้โดยสารเทียบเป็นสัดส่วนต่อจํานวนที่นั่งของสายการบินฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 85%

 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศของเวียตเจ็ท (เวียดเจ็ท) ในไตรมาสนี้รวมกว่า 14,800 ตัน เพิ่มขึ้น 20เทียบกับปีก่อนหน้า

 

การขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศยังคงเป็นส่วนสำคัญกว่า 45ของรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด และ 30ของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารทั้งหมด

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 สินทรัพย์ของสายการบินฯ มีมูลค่ารวมกว่า 69,200 พันล้านดอง (ประมาณ 2.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ) โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.3 ซึ่งถือว่าอยู่ระดับที่ดีในอุตสาหกรรมการบิน

 

เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมสูงถึง 1,053 พันล้านดอง (ประมาณ 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่รัฐ

 

ผลประกอบการดังกล่าวเป็นผลมาจากกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีของเวียตเจ็ท (เวียดนาม) ในช่วงเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในไตรมาสที่ 1/2566 สายการบินฯ ได้เปิดตัวเส้นทางบินใหม่ 10 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางบินภายในประเทศ เส้นทางและเส้นทางบินระหว่างประเทศ เส้นทาง ส่งผลให้ขณะนี้สายการบินฯ ให้บริการรวมทั้งหมดเป็น 105 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางบินภายในประเทศ 55 เส้นทางและเส้นทางบินระหว่างประเทศ 50 เส้นทาง

 

ตั้งแต่ต้นปี 2566 เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินที่เชื่อมต่อระหว่างฮานอยและโฮจิมินห์กับเมืองอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมครอบครัว รวมถึงเพิ่มเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยว

 

เวียตเจ็ท (เวียดนาม) เดินหน้าขยายเส้นทางระหว่างประเทศเส้นทางใหม่จาก เวียดนาม สู่ อินเดีย คาซัคสถาน และออสเตรเลีย นอกจากนี้ สายการบินฯ เพิ่มจุดหมายปลายทางใหม่ในตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยวในเวียดนาม

 

เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2566 มีทิศทางไปในเชิงบวก

 

เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาสถัดไปและตลอดทั้งปี โดยรักษาสถานะผู้นำตลาด พร้อมกันนี้ สายการบินฯ ตั้งเป้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศในปี 2566 เพื่อวิจัยและลงทุนในเส้นทางบินที่มีศักยภาพสูงพร้อมรุกเส้นทางใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

สายการบินฯ คาดว่าจะขยายฝูงบินเป็น 87 ลำ ให้บริการเที่ยวบิน 139,513 เที่ยวบิน โดยมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ 25.7 ล้านคนในปี 2566

 

นอกจากนี้ เวียตเจ็ท (เวียดนาม) มีแผนนำเสนอบริการด้านการบริโภคบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยมุ่งเน้นที่โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจดิจิทัล มอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร โดยชั้นที่นั่งธุรกิจสกายบอส (SkyBoss Businessที่เพิ่งเปิดตัวบนเครื่องบิน A330 และโปรแกรมสมาชิกสกายจอย (SkyJoyซึ่งได้รับการตอบรับเชิงบวกจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ โดยจำนวนผู้โดยสารบนชั้นที่นั่งธุรกิจสกายบอส (SkyBoss Businessมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่สมาชิกสกายจอย (SkyJoyมีจำนวนกว่า ล้านคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad