ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์คอลเลคชั่นใหม่ชุดบุคคลสำคัญของโลก “100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ” - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์คอลเลคชั่นใหม่ชุดบุคคลสำคัญของโลก “100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ”

 


กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2566 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำแสตมป์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติ และทรงได้รับการประกาศจากยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลก พร้อมจำหน่ายทั่วประเทศแล้ววันนี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com  หรือไลน์ @Stampinlove

          


ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ประกอบกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ  โดยในปี 2566 นี้ ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำแสตมป์ที่ระลึกเพื่อถ่ายทอดพระประวัติ และพระกรณียกิจของพระองค์ รวม 2 ชุด

            แสตมป์ชุดที่ 1 มี 4 แบบ นำเสนอพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ภายในกรอบรูปสีทอง โดยมีภาพกราฟิกดอกแก้วกัลยาเป็นพื้นหลัง แบบที่ 1 พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์  แบบที่ 2 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  พระอัฐมรามาธิบดินทร  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์  แบบที่ 3 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะทรงเจิมพระนลาฏสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2538  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ  แบบที่ 4 พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ แสตมป์มีจำหน่ายทั่วประเทศ และทางออนไลน์ที่ www.thailandpostmart.com  หรือไลน์ @Stampinlove ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ราคาชุดละ 12 บาท  (4 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 24 บาท  สำหรับแสตมป์ชุดที่ 2  มีโครงการจำหน่าย วันที่ 10 กรกฎาคม 2566  สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์  โทร  0 2573 5480,  0  2573  5463  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad