ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 3.50 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 3.50 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564


 ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท พร้อมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,680,950,129.00 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

 

พร้อมกันนี้ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร./

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here