ส.อ.ท. ร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม สนับสนุนเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ส.อ.ท. ร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม สนับสนุนเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศ

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้อง 802 ชั้น 8 สำนักงาน ส.อ.ท. ในประเด็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากกฎหมาย กฎระเบียบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ

นอกจากนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับสภาอุตสาหกรรมฯ โดยเน้นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และร่วมส่งเสริมและสนับสนุนระบบ Digital Transformation เพื่อเสริมสร้างด้านความปลอดภัยให้ผู้บริโภคในการตรวจสอบข้อมูลสินค้า การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system)  ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล GS1 สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อีกด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจไทยแข็งแรง” กระทรวงสาธารณสุขเน้นการขับเคลื่อนนโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน อาทิ การผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน นอกเหนือจากเป็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข็มแข็ง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ
         
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเสริมว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะชลอตัวโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่มีอัตราเติบโตที่ลดลง การส่งเสริมเศรษฐกิจโดยการเน้นการผลิต การบริโภคภายในประเทศ จะเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทย สามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ ดังนั้นการหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามโดย ส.อ.ท. ได้นำเสนอนโยบายไปยังกระทรวงสาธารณสุขร่วมผลักดัน นโยบาย Made in Thailand เน้นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยเฉพาะการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากผู้ผลิตไทย การสนับสนุนพัฒนามาตรฐานสินค้าไทยให้มีคุณภาพ และการส่งเสริมด้านการตลาด นอกจากนี้ มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ ยุทธศาสตร์ของ ส.อ.ท. อาทิ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม  การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย การยกระดับ SMEs การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ การยกระดับทักษะ ความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ โดย ส.อ.ท. ได้มีการนำเสนอประเด็นหารือ ดังนี้

1. ความร่วมมือในการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในประเทศ
2. นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตได้ในประเทศ (Products Hub ภายใต้โครงการ Medical Hub) ทั้งการส่งเสริมด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม
3. กลไกการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการอำนวยการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหา กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการลงทุนในประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here