PPPM สานต่อ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

PPPM สานต่อ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดโครงการ ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” ปี 2/2562           ตามแผนการบำรุงรักษา ฟื้นฟู สู่ความยั่งยืนของระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการฟื้นฟู ซ่อมแซมในพื้นที่เดิม ให้ผืนป่าสมบูรณ์ครบ 100% ตามแผนการบำรุงรักษาต่อเนื่อง 7 ปี (2561-2567) บนพื้นที่ป่าชายเลน 10 ไร่ พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โดยได้รับความร่วมมือแบบบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเพชรบุรีกรมประมงสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และประชาชนจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำสู่ระบบนิเวศ รวมทั้งมีความมุ่งหวังที่จะปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และหวงแหนทรัพยากรอันทรงคุณค่ามหาศาล   ที่สามารถต่อยอดสู่ความยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อเร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here