ศาลปกครองสูงสุด หยุดขึ้นราคา "ค่าผ่านทางดอนเมือง-โทลล์เวย์" มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) กรุงเทพมหานคร ปรัะเทศไทย - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ศาลปกครองสูงสุด หยุดขึ้นราคา "ค่าผ่านทางดอนเมือง-โทลล์เวย์" มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) กรุงเทพมหานคร ปรัะเทศไทย

ตอนนี้จะใช้ โทลล์เวย์ พกแบงก์ร้อยใบเดียวไม่พอแล้ว เพราะทางด่วนโทลล์เวย์ ไม่สนใจเสียงค้าน ขึ้นราคาต่อเนื่อง ช่วง 10 ปี จาก 20 บาท เป็น 115 บาท
จึงเป็นที่มาให้ #มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค #ร้องศาลปกครองสูงสุด... #คุ้มครองฉุกเฉินไม่ให้ขึ้นค่าโทลล์เวย์
การขึ้นค่าทางด่วนโทลล์เวย์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมาไม่เป็นธรรมกับประชาชน ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงเดินหน้าเรียกร้องต่อ หลังจากได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพื่อขอไต่สวนฉุกเฉินในวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ขอให้หยุดการขึ้นค่าผ่านทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมือง - โทลล์เวย์) ในราคา 5-15 บาท โดยได้ขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนคำพิพากษาจะถึงที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
การรวมรวมรายชื่อครั้งนี้จะนำไปเป็นหลักฐานในการยื่นต่อศาล และแสดงแก่สังคมว่ามีประชาชนที่เดือดร้อนและไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าทางผ่านโทลล์เวย์ จึงขอพลังโลกออนไลน์และพลังสื่อมวลชน ช่วยกันลงชื่อ และส่งต่อข้อความ  #หยุดขึ้นค่าผ่านทางโทลล์เวย์ 
4 เหตุผล ที่ไม่ควรขึ้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์
• เหตุผลที่ 1 รัฐบาลในปี 2549-50 มีมติ ครม.เอื้อประโยชน์ให้เอกชนได้ขยายอายุสัมปทานอีก 20 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุด 20 สิงหาคม 2557 ไปเป็นปี 2577 ทำให้บริษัทกำหนดค่าผ่านทางได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐ เพียงแค่ติดประกาศให้ประชาชนรับทราบ 30 วันก่อนที่จะขึ้นราคาได้ ถือว่าเป็นการนำอำนาจของรัฐให้แก่เอกชน ซึ่งไม่ถูกต้อง และครั้งนั้น ครม.ทำตัวเลขผลประกอบการขาดทุนสูงเกินจริงมาอ้างเพื่อขอปรับแก้ไขสัญญา โดยไม่ได้ตระหนักว่าเป็นการเอาเปรียบและเป็นภาระต่อประชาชน 
• เหตุผลที่ 2 การปรับราคาค่าผ่านทางครั้งนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะหลังจากมีมติครม. ฉบับดังกล่าว ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเพิกถอนมติ ครม. ที่อนุญาตให้บริษัทปรับค่าผ่านทางได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไปแล้ว ซึ่งหากกรมทางหลวงไม่ควรอนุญาตให้ปรับราคาในครั้งนี้ได้อีก 
• เหตุผลที่ 3 การแก้ไขสัญญาอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่เป็นไปตาม รธน. ปี 40 มาตรา 59 และ รธน.ปี 50 มาตรา 57 ที่รับรองสิทธิประชาชนในการได้รับข้อมูลและเหตุผลจากรัฐ ก่อนอนุญาตโครงการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน
• เหตุผลที่ 4 อัตราค่าผ่านทางที่มีและกำลังจะปรับขึ้นน้ันสูงเกินจริง โดยสูงกว่าค่าผ่านทางของการทางพิเศษ (กทพ.) 2 - 3 บาทต่อกิโลเมตร ราคาดังกล่าวมาจากการประกาศกำหนดราคาล่วงหน้า ไม่ได้คำนวณโดยใช้ดัชนีผู้บริโภค และไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐ 
ขึ้นราคาโทลล์เวย์ - ใครได้ ใครเสีย
•  มติ ครม. ที่ให้เอกชนสามารถขึ้นราคาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใดๆ ทำให้เอกชนเพียงแค่ติดประกาศให้ประชาชนรับทราบ 30 วันก่อนที่จะขึ้นราคาได้ ถือว่าเป็นการนำอำนาจของรัฐให้แก่เอกชน ซึ่งไม่ถูกต้อง
•  โทลล์เวย์เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือ สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น หากโทลล์เวย์ขึ้นราคา ประชาชนจะเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์
•  ประชาชนควรจะได้ใช้โทลล์เวย์ฟรีตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติ ครม. เมื่อปี 2558 แล้ว (ที่ให้เอกชนสามารถขึ้นราคาและขยายสัมปทาน) แต่กรมทางหลวงกลับไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนเลย
ร่วมลงชื่อสนับสนุน (คลิก)
Change.org แพล็ตฟอร์มเพื่อการรณรงค์ - เราเชื่อว่า เสียงของคนธรรมดาๆ มีความหมายเสมอ หากคุณพบเห็นปัญหา และไม่อยากนิ่งเฉย สามารถเริ่มแคมเปญด้วยตัวคุณเองที่นี่
เริ่มเรื่องรณรงค์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here