คูปองจากใจล้านใบ ซีพีเอฟ ...ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ถึงมือ อสม.แล้ว - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คูปองจากใจล้านใบ ซีพีเอฟ ...ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ถึงมือ อสม.แล้ว

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นกำลังสำคัญ และเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 หรือ  โควิด19  ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
   
ขณะเดียวกัน การทำงานของอสม. ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  โดยเฉพาะภาคเอกชนที่สนับสนุนให้อสม.ทำงานได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น   ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองคนในชุมชน  เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์  แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย   รวมทั้ง  อาหาร ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำดื่มที่ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจ  สนับสนุนการทำงานของอสม. และยังช่วยลดค่าครองชีพให้อสม.ได้อีกทางหนึ่ง  
 
 
วันนี้  ...  อสม.กว่าล้านคนทั่วประเทศ ได้รับคูปองส่วนลดจากใจผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)  ภายใต้โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้”  ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และ ภาคเอกชน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  เป็นการขยายการดูแลสังคมเพิ่มเติมไปถึงหน้าด่านที่ทำหน้าที่ป้องกันโควิดระดับชุมชน  มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.   ส่งมอบคูปองให้แล้วมากกว่า  1 ล้านใบ  สามารถนำคูปองส่วนลดไปซื้อสินค้าที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ททั่วประเทศได้ในราคาพิเศษ
 
นางศศินันท์ เลิศเวคินจิรากุล  อายุ 50 ปี ประธานอสม. หมู่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เป็นอสม.มานานกว่า 10 ปี ดูแลอสม.ในพื้นที่ 19 คน และอสม.แต่ละคนมีหน้าที่ดูแลประชาชน 20 ครัวเรือน กล่าวว่า  ปกติอสม.มีหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อวัดความดัน ตรวจเบาหวาน ดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนในหมู่บ้าน  ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง แต่ในช่วงโควิดต้องลงพื้นที่ทุกวันเพื่อตรวจวัดไข้และสอบถามอาการทุกบ้าน โดยเฉพาะประชาชนที่กลับภูมิลำเนาซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอื่น  อสม.ต้องคอยติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานหนักขึ้น แต่เราก็ภูมิใจ และก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของอสม.มาโดยตลอด เช่น มอบอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ มอบข้าวสารเพื่อให้อสม.นำไปแจกประชาชนที่เดือดร้อน และมอบคูปองส่วนลดให้ อสม. นำไปใช้ซื้อสินค้า  ที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท  ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ เพราะปกติเราต้องซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว คูปองดังกล่าวสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้อีก    
 
 
    
นางณัฐนันท์ เล็กประเสริฐ อายุ 55 ปี ทำงานอสม.มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นประธาน อสม. รพ.สต.บ้านคอกม้า  ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร รับผิดชอบดูแล อสม. 3 หมู่บ้าน  รวม  70 คน ดูแลชาวบ้าน 810 ครัวเรือน เล่าว่า  ในสถานการณ์ปกติ  อสม. ก็ทำงานหนักอยู่แล้ว ดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งอสม.ต้องเข้าถึงทุกครัวเรือน ยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด อสม. ต้องทำงานหนักขึ้น  ต้องลงพื้นที่ตรวจคัดกรองคนในชุมชน  อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณบริษัทเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของอสม. อย่างต่อเนื่อง  ล่าสุด อสม.ได้รับคูปองส่วนลดจากโครงการ“คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอาหารได้หลายอย่าง   
 
  
นางผอบ อยู่เจริญ อายุ  67 ปี ในฐานะประธาน อสม. อำเภอบ้านหมอ  จ.สระบุรี   ทำงานอสม.มา 37รับผิดชอบดูแลอสม. 5 อำเภอ ในพื้นที่ จ.สระบุรี   กล่าวว่า อสม.เป็นจิตอาสาที่ทำงานเพื่อชุมชน  เราทำงานกันเป็นทีม และทำกันมานานแล้ว เพราะใจรัก  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดต้องทำงานหนักขึ้น ในการตรวจคัดครองคนในชุมชน ถึงจะทำงานหนักขึ้นและมีความเสี่ยง  แต่ก็ภูมิใจที่มีส่วนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในชุมชน และต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ  บริษัทเอกชนที่เห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของ อสม. ทำให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงานกันต่อไป    
 
 
 
โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้”  เป็นโครงการที่สี่แล้ว ที่สธ.และซีพีเอฟ ดำเนินโครงการเพื่อส่งกำลังใจตอบแทนความมุ่งมั่นของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่อยู่หน้างาน   ประกอบด้วย   โครงการซีพีเอฟส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19  ส่งอาหารให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐเกือบ  200 แห่ง   โครงการส่งอาหารจากใจ ฯ ให้กลุ่มเฝ้าระวังที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 20,000 คน  และโครงการซีพีเอฟส่งอาหารจากใจ  ให้โรงพยาบาล และครอบครัวหมอ- พยาบาล  ในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด  20,000 ครอบครัว  
 
บนความมุ่งมั่นและความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ที่เรามักได้ยินเสียงสะท้อนจากอสม. อยู่เสมอว่า อสม. ทำงานด้วยจิตอาสาและใจรัก อยากช่วยเหลือชุมชนและสังคม  ไม่หวังผลตอบแทน    
 
 
 
โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. # ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้ ” ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพีเอฟ  ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และยึดปรัชญา 3 ประโยชน์ในการดำเนินงาน คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท  ส่งมอบโครงการดังกล่าวด้วยใจ ให้อสม.  แทนความขอบคุณและเป็นกำลังใจในการทำงานที่ทุ่มเทของอสม.ทั่วประเทศ  ./    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad