สวยน่าชม! เผยภาพชนะประกวด "ป่าชายเลนปากน้ำประแส" ป่าน่าเที่ยวแห่งจังหวัดระยอง - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สวยน่าชม! เผยภาพชนะประกวด "ป่าชายเลนปากน้ำประแส" ป่าน่าเที่ยวแห่งจังหวัดระยอง

 กรุงเทพฯ 25 ธันวาคม 256– กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการลดโลกร้อนและขยะทะเล ในการนี้มีผลงานจากนักท่องเที่ยว และช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพที่ส่งเข้าประกวดเกือบ 400 ภาพ โดยถ่ายทอดความงดงามของป่าชายเลนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยองในมุมมองต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

ประเภทประชาชนทั่วไป

·     รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร จากผลงานภาพชื่อ วิถีชีวิต

·     


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณสุวิมล ยืนยงค์ จากผลงานภาพชื่อ ยามเย็น”                 

·     


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณธนกฤต สิงหกลางพล จากผลงานภาพชื่อ นั่งเรือชมธรรมชาติ

·     รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล ได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

·     


รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณคณิน สอนสกุล จากผลงานภาพชื่อ นกกินเปี้ยว

·     


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณธนกฤต โสทนา จากผลงานภาพชื่อ ต้นกล้า”                 

·     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ด.. วชิญาพร ปาลาศ จากผลงานภาพชื่อ ป่าชายเลนปากน้ำประแสในจินตนาการของหนู

·     รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

                           


 

โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance หรือ "ดาว และ เครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย" เป็นโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนโครงการแรกที่เน้นการปลูกและสร้างกลไกการดูแลอย่างยั่งยืนทั้งมิติทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature - IUCN) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ซึ่งดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทยมานานกว่า 12 ปี  ทั้งสามองค์กรได้ผนึกกำลังเดินหน้าแก้วิกฤตโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยร่วมขับเคลื่อนโรดแมปยกระดับการอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามันอย่างมีส่วนร่วม ครอบคลุม 5 จังหวัด รวม 5,000 ไร่ ตลอด 5 ปี ตั้งเป้าสร้างเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญของประเทศ พร้อมริเริ่มพัฒนากลไกทางการเงินจากคาร์บอนเครดิตเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีปากน้ำประแสเป็นพื้นที่แรกในการดำเนินโครงการก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ป่าชายเลนที่สำคัญในจังหวัดอื่น ๆ

 

เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน ได้แก่ 1) การสร้างความรู้สึกให้อยากมาท่องเที่ยวที่ ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” 2) ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ 3) ความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ 4) ชื่อและคำบรรยายภาพถ่ายทอดความหมายของภาพได้น่าประทับใจ และ 5) เทคนิคในการใช้ถ่ายภาพ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส และชมรมถ่ายภาพกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมคัดเลือกและตัดสิน

 

ติดตามชมผลงานภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่ Dow Thailand Facebook https://www.facebook.com/DowThailandGroup/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here