ปส. ร่วมผนึกกำลัง 5 หน่วยงาน MOU จ.สตูล พัฒนาจังหวัดสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

ปส. ร่วมผนึกกำลัง 5 หน่วยงาน MOU จ.สตูล พัฒนาจังหวัดสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG


ในวันนี้ (1 เมษายน 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน
ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจังหวัดสตูล
ร่วมส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้อย่างบูรณาการเพื่อให้นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG ร่วมกับศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ทัศนา  ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยความร่วมมือของทั้ง 6 หน่วยงานในครั้งนี้  ทุกหน่วยงานได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชการเพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้บูรณาการศาสตร์ไปพัฒนาให้จังหวัดสตูลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางมรดกทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานอุทยานธรณีโลก

ซึ่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งแรกของไทย นางสุชิน กล่าวว่า ปส.

ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย  ได้มีการบูรณาการทางวิชการร่วมกับสถาบันการอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอมา ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งของ อว.ที่มีภารกิจสำคัญในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม และนำองค์ความรู้มาพัฒนาประเทศ โดยทั้ง 6 หน่วยงานภายใต้สังกัด อว. และที่เกี่ยวข้อง
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ไปพัฒนาพื้นที่ของอุทยาธรณีโลกสตูล
จึงเกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้ และบุคลากรร่วมกัน

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้ใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการไปสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากอุทยานธรณีโลกสตูล และผลักดันให้จังหวัดสตูลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางมรดกวัฒนธรรม  สามารถชับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดเศรษฐกิจมูลค่าสูงต่อประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
โทรศัพท์ 02596 7600 ต่อ 4213ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here