สส.ชสอ.โชว์ศักยภาพ สัมมนาสมาชิก 4 ภูมิภาคประจำปี 2565 เชิญปรเมศวร์ บรรยาย กฎหมายการบริหารสหกรณ์ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สส.ชสอ.โชว์ศักยภาพ สัมมนาสมาชิก 4 ภูมิภาคประจำปี 2565 เชิญปรเมศวร์ บรรยาย กฎหมายการบริหารสหกรณ์


 วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จัดสัมมนาสมาชิก สส.ชสอ. 4 ภูมิภาค 2565 พื้นที่ 7 ภาคกลาง-ตะวันออก ณโรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยาจังหวัด ชลบุรี โดยมีนายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.เป็นประธานที่ประชุม และนายสมชาย รัตนอารี ผู้จัดการ สส.ชสอ. กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าอบรมสัมมนาประมาณ 144 คนนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท.  กล่าวในงานสัมมนา ฯ สมาชิก สส.ชสอ. ว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศที่เป็นศูนย์ประสานงานทำหน้าที่แทนสมาคมในการบริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดปัจจุบันสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีศูนย์ประสานงานจำนวน 495 ศูนย์ ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  โดยสมาคมฯ มีสมาชิก  319,100 คน


สมาคมดำเนินมาครบ 10 ปี และก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจมีสาเหตุหลายประการ ผมจึงต้องเข้ามาบรรยายเรื่องกฎหมายเพื่อการบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ เชื่อมั่นในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การทำความเข้าใจกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีการสัมมนาสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 4 ภูมิภาค  8 พื้นที่  ได้แก่ ภาคเหนือ อีสานบนอีสานล่าง กลางตะวันตกกลางตะวันออก ภาคใต้ 


นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุมกล่าวอีกว่า  กฏหมายเป็นเรื่องสำคัญมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ จำเป็นที่สหกรณ์จะต้องเข้าใจและมีความรู้ เพื่อจะได้นำไปบริหารสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 


สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นหัวขบวนในการให้ความรู้และจัดอบรมทั่วประเทศ หากสหกรณ์ใด ต้องการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย สามารถติดต่อมาได้ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ จะได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพให้ทุกสหกรณ์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here