CHO จับมือ มทร.อีสาน และภาคีเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าและการเดินทางอัจฉริยะ นำร่องพื้นที่เมืองโคราช ตั้งเป้าดัดแปลงรถสองแถวทั้งหมดในภาคอีสานให้เป็นรถไฟฟ้าภายใน2ปี - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

CHO จับมือ มทร.อีสาน และภาคีเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าและการเดินทางอัจฉริยะ นำร่องพื้นที่เมืองโคราช ตั้งเป้าดัดแปลงรถสองแถวทั้งหมดในภาคอีสานให้เป็นรถไฟฟ้าภายใน2ปี

 


นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO), นายปรเมษฐ์ บันสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอส ยูทิลิตี้ จำกัด ,นายเถลิงศักดิ์ เล็กสุวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เล็กสุวงษ์ ขนส่ง จำกัด , รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี, ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน กำกับดูแลยุทธศาสตร์ด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทีมผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนามาตรฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าและการเดินทางอัจฉริยะเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่” เพื่อร่วมมือกันวิจัย พัฒนา บริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูง เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาเมือง ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา และ มทร.อีสาน ผ่านการดำเนิน “โครงการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ โดยมีกรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะเมืองโคราช” และมีเป้าหมายที่จะดัดแปลงรถสองแถวทั้งหมดในภาคอีสานให้เป็นรถไฟฟ้าภายใน ปี งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

 

โดย CHO มีความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนและทุกระบบให้กับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบรางและการเดินทางทุกรูปแบบ” สิ่งสำคัญสำหรับการ MOU ครั้งนี้ คือ การเห็นเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันอุดมศึกษา (มทร.อีสาน) ภาครัฐ และกลุ่มเอกชนธุรกิจของประเทศไทย ร่วมใจกันพยายามขับเคลื่อนและยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เราคาดหวังว่าหลังจากวันนี้อีก 3-6 เดือน จะเป็นย่างก้าวสำคัญของการพิสูจน์แสดงให้เห็นว่า “คนไทย เราทำได้”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad