DEMCO คว้างานสร้างสถานีไฟฟ้า กฟภ.มูลค่า 186 ลบ. บอร์ด ใจป้ำปันผลระหว่างกาล 0.03 บ./หุ้น เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีกำหนด/ป้องกันโควิด - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

DEMCO คว้างานสร้างสถานีไฟฟ้า กฟภ.มูลค่า 186 ลบ. บอร์ด ใจป้ำปันผลระหว่างกาล 0.03 บ./หุ้น เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีกำหนด/ป้องกันโควิด

DEMCO เข้าโหมดการเติบโตรอบใหม่ คว้างานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากฟภ. มูลค่ากว่า 186 ล้านบาท  บอร์ด DEMCO ไฟเขียวปันผลระหว่างกาล 0.03 บาท/หุ้น เคาะจ่ายเร็วขึ้นเป็นวันที่ 30 เม.ย.นี้ พร้อมประกาศเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด/ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

            นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน และให้ยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามเดิม ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ
            นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯยังมีมติยกเลิกการนำสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามที่กำหนดไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทน โดยให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว โดยจ่ายจากกำไรของกิจการส่วนที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non BOI) ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 21,910.327.53 บาท
            โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลขึ้นใหม่ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563
            “การเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ และเพื่อให้การควบคุมโรคทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชนในวงกว้าง คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาเห็นสมควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม”นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

            และล่าสุด บริษัทได้ลงนามสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานีไฟฟ้าครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่างานกว่า 186.55 ล้านบาท โดยได้มีการเซ็นสัญญาเมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน โดยลักษณะของงาน เป็นการจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad