เซ็นทาราปลื้มคว้า 2 รางวัล จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตำแหน่ง “หุ้นยั่งยืน” เป็นปีที่ห้า และรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” เป็นปีที่สาม - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เซ็นทาราปลื้มคว้า 2 รางวัล จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตำแหน่ง “หุ้นยั่งยืน” เป็นปีที่ห้า และรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” เป็นปีที่สาม

 กรุงเทพฯ
ประเทศไทย - 25 พฤศจิกายน 2565 – โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย ชื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ได้รับการยกย่องให้เป็น หุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน พร้อมคว้ารางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” เป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2565 มุ่งสนับสนุนบริษัทมหาชนที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยรางวัลนี้ถือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีแนวคิดด้านความยั่งยืนโดยนำปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

 

รางวัล Outstanding Investor Relations Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น มอบให้บริษัทจดทะเบียนตามกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันสุดท้ายของปีล่าสุด 5 กลุ่ม จำนวนรวม 5 รางวัล และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 1 รางวัล

 


ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยว่า “170 บริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปีนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น นโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ รวมถึงของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ”

 

เซ็นทาราตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนรุ่นหลัง หลักการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเราจึงไม่เพียงถูกนำมาใช้รักษาและดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราเท่านั้น แต่เรายังเชื่อว่าจะสามารถช่วยผลักดันเราให้แกร่งขึ้นในด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และยังสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้กับทุกฝ่าย ทั้งนักลงทุน ลูกค้า และชุมชนที่โรงแรมของเราตั้งอยู่” ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าว

 

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา เซ็นทาราได้ริเริ่มนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารการใช้พลังงาน การจัดการน้ำ ของเสีย และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักมาตลอด นอกจากนั้น เซ็นทารายังทำงานร่วมกับพนักงาน ผู้บริหาร คู่ค้า ลูกค้า และร่วมมือกับชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืนในระยะยาวในชุมชนที่เซ็นทาราดำเนินธุรกิจอยู่

 

โดยเมื่อปีที่ผ่านมา เซ็นทาราได้รับ “มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกจากโปรแกรม เซ็นทารา เอิร์ธแคร์ จึงทำให้เซ็นทารากลายเป็นเครือโรงแรมแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองสถานะในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของเซ็นทาราเพื่อร่วมสร้างอนาคตสีเขียว คือ แผนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำให้ได้ 20% ภายใน 10 ปี รวมถึงการลดปริมาณขยะฝังกลบและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ภายในปีพ.ศ. 2568 เซ็นทารายังตั้งเป้าให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือได้รับการรับรองประกาศนียบัตรด้านความยั่งยืนครบทุกแห่ง เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ริเริ่มรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืนเป็นครั้งแรกในปี 2558 เพื่อเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (หรือ ESG) ในการบริหารงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชน เศรษฐกิจและประเทศ โดยในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้เซ็นทาราเป็นหนึ่งใน 157 บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีมาตรฐานการดำเนินงานในมิติ ESG ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad