ฟิลิปส์ โดเมสติค แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง มูลนิธิรักษ์ไทย ผลักดันแคมเปญ “Natural Check Dams” ส่งเสริมการจัดการแหล่งน้ำภาคเหนือ เพื่อสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ฟิลิปส์ โดเมสติค แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง มูลนิธิรักษ์ไทย ผลักดันแคมเปญ “Natural Check Dams” ส่งเสริมการจัดการแหล่งน้ำภาคเหนือ เพื่อสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม

 


กรุงเทพฯ
 – “น้ำ เปรียบดั่งสายโลหิตขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม เราต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเหตุอุทกภัย หรือภัยแล้ง ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้ ย่อมสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจแก่ประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือ หนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเผชิญทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง เนื่องด้วยลักษณะพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ จึงทำให้เกิดฝายกั้นน้ำ (Check Dams) หรือที่เรียกกันว่า ฝายแม้ว ตามแนวพระราชดำริ โดยการสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางลำน้ำบริเวณต้นน้ำขนาดเล็ก หรือบริเวณที่มีความลาดชันสูง ทำให้ด่านหน้าป้องกันภัยธรรมชาติอย่างพืชพันธุ์ป่าไม้สามารถเติบโตอยู่ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้พื้นดินมีความชุ่มชื้น ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม และช่วยลดอัตราการเกิดไฟป่า ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากเหตุการณ์ภัยแล้ง ในขณะเดียวกันหากเป็นช่วงฤดูกาลที่น้ำไหลหลาก ฝายกั้นน้ำจะช่วยชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงได้ และยังเป็นพื้นที่กักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่างอีกด้วย

 

บริษัท ฟิลิปส์ โดเมสติค แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย ผลักดันแคมเปญ “Natural Check Dams” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพื้นเมืองบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยมีการจัดเก็บและการจัดการน้ำที่ดีขึ้น โดย บริษัท ฟิลิปส์ โดเมสติค แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จะงดการแจกถุงพลาสติก และจัดจำหน่ายถุงผ้า พร้อมนำรายได้ทั้งหมดจากการซื้อถุงผ้าที่ศูนย์บริการ Philips Care Center  25 แห่ง มอบให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม



โดย บริษัท ฟิลิปส์ โดเมสติค แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จัดจำหน่ายถุงผ้า ขนาด ได้แก่ ขนาดมาตรฐาน ราคา 39 บาท และ ขนาดใหญ่พิเศษ ราคา 69 บาท ณ 25 ศูนย์บริการ Philips Care Center ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ นครปฐม ราชบุรี อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ นครสวรรค์ ชลบุรี สงขลา ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และ สุรินทร์

 

ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ฟิลิปส์ โดเมสติค แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย)  และ มูลนิธิรักษ์ไทย ในแคมเปญ “Natural Check Dam” เป็นหนึ่งในแคมเปญที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ฟิลิปส์ โดเมสติค แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) ที่บูรณาการระหว่างการดำเนินธุรกิจและนโยบายด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมในมิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านธรรมาภิบาล (ESG) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรของโลกให้อยู่คู่คนไทยสืบไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad