Sea (ประเทศไทย) และธุรกิจในเครือ เร่งผลักดันโครงการฝ่าวิกฤติ COVID-19 ระลอกใหม่ สนับสนุนทีมแพทย์-การรักษาผู้ป่วยเร่งด่วน พร้อมช่วย SMEs ท้องถิ่นและ Hidden Entrepreneur มอง “เศรษฐกิจ-สาธารณสุข-การศึกษา” เป็นโจทย์ใหญ่ เมื่อ “วิถีชีวิตใหม่” อยู่ยาว - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Sea (ประเทศไทย) และธุรกิจในเครือ เร่งผลักดันโครงการฝ่าวิกฤติ COVID-19 ระลอกใหม่ สนับสนุนทีมแพทย์-การรักษาผู้ป่วยเร่งด่วน พร้อมช่วย SMEs ท้องถิ่นและ Hidden Entrepreneur มอง “เศรษฐกิจ-สาธารณสุข-การศึกษา” เป็นโจทย์ใหญ่ เมื่อ “วิถีชีวิตใหม่” อยู่ยาว

 


Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มที่ดำเนิน ธุรกิจอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ การีนา (Digital Entertainment) ช้อปปี้ (e-Commerce) และ ซีมันนี่ (Digital Financial Servicesตอกย้ำพันธกิจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภค และเสริมศักยภาพธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยโครงการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยมุ่งสนับสนุน ฟันเฟืองหลักในการระงับการแพร่ระบาด ได้แก่ 1.) การทำงานด้านสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเด็ก 2.) การอำนวยความสะดวกให้ผู้คนอยู่บ้านเพื่อลดเสี่ยงภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้

 

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “นอกจากการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี สะดวกสบาย และปลอดภัยในทุกๆ วัน ผ่านการดำเนินงานของธุรกิจในเครือแล้ว Sea (ประเทศไทย) เล็งเห็นว่าการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงอย่างกะทันหัน ส่งผลกระทบให้เกิดช่องว่างในการปรับตัวทั้งด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมให้ผู้คนปรับตัวเพื่อหารายได้ จากช่องทางใหม่ๆ ได้ ในวันที่พวกเขาต้องอยู่บ้านเพื่อช่วยชาติลดเสี่ยงเป็นเวลานาน โดยกลุ่มที่เรามองว่ามีความเปราะบางหรือต้องการการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และรับความเสี่ยงในการติดเชื้อไว้มากที่สุด กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 รวมถึงผู้ป่วยเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากสมาชิกคนอื่นภายในครอบครัวและไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามได้ กลุ่ม SMEs ท้องถิ่น และกลุ่ม Hidden Entrepreneurs เช่น กลุ่มคนที่เคยมีงานประจำ แม่บ้าน และนักเรียน-นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งอาจพบปัญหาในการปรับตัวเมื่อผู้ว่าจ้างเผชิญหน้ากับวิกฤตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานลดลงเป็นอย่างมาก”      


แนวทางสนับสนุนสังคมไทยร่วมฝ่าวิกฤติ 
COVID-19 ระลอกใหม่ของ Sea (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ มีดังนี้

1.)      เร่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มปลอดภัยในการทำงานให้บุคลากรในพื้นที่เสี่ยง

·       โครงการ Garena Stronger Together สมทบทุนรวม 1.2 ล้านบาทแก่มูลนิธิรามาธิบดี พร้อมสร้างการตระหนักรู้ในสังคมผ่านกิจกรรม Gamers for Doctors ชวนเกมเมอร์ สตรีมเมอร์สระดับแนวหน้าของประเทศไทย และคนรุ่นใหม่ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในสถานการณ์ตึงเครียด พร้อมกระตุ้นการสนับสนุนจากระดับบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านการขานรับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหรือการสมทบทุนต่างๆ

·       โครงการ Shopee Together ส่งมอบรถตู้แพทย์สนามฉุกเฉินจำนวน คัน ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 และทีมแพทย์สนามอย่างทันท่วงทีและปลอดภัย โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับโรงพยาบาลปลายทาง พร้อมระบบนำทางด้วย GPS ที่มีนวัตกรรมการแจ้งเตือนอัจฉริยะ เพื่อขนส่งผู้ป่วยและทีมแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

·       การสนับสนุนเงินจำนวน 1.5 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลเด็ก เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเป็นเด็ก เนื่องด้วยผู้ป่วยเด็กไม่สามารถรับการรักษาร่วมกับผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ใหญ่และไม่สามารถรับการรักษาในโรงพยาบาลสนามได้ ทำให้โรงพยาบาลเด็กเป็นศูนย์กลางรับดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีผู้ป่วยเด็กเข้ารับการรักษาตัวมากที่สุดในปัจจุบัน


2.)    มุ่งถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทำธรุกิจบนอีคอมเมิร์ซ การตลาดออนไลน์ รวมไปถึงทักษะด้านดิจิทัลต่างๆ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ท้องถิ่น และกลุ่ม Hidden Entrepreneur เข่น กลุ่มคนที่เคยมีงานประจำ แม่บ้าน และนักเรียน-นักศึกษา สามารถสร้างกระแสรายได้ใหม่ๆ ได้

·       Shopee Together นำความเชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซส่งเสริม SMEs และสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดใหม่ๆ ในประเทศ ผ่านแคมเปญ 'เที่ยวทิพย์ ช้อปของดีของทั่วไทย' เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วไทยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยต่างภูมิภาค เพื่อทดแทนการขาดรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย      

·       ขยายผลโปรแกรมการสอนยอดนิยมอย่าง Shopee Bootcamp และ Shopee e-Learning อย่างต่อเนื่องสู่ หลักสูตร ได้แก่ E-commerce 101” ซึ่งมุ่งพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยในอนาคต และ “Shopee Bootcamp Trainers” ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของ ”ตัวกลาง” หรือ “เทรนเนอร์” ที่มีบทบาทในการต่อยอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละชุมชน โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับทวีคูณ พร้อมกันนั้นยังเปิดให้บุคคลทั่วไปเรียนวิชาอีคอมเมิร์ซได้ฟรีบนเว็บไซต์ Shopee Bootcamp https://shopeebootcamp.com/

3.)    การเตรียมความพร้อมด้านสินค้าอุปโภค-บริโภค ให้พร้อมต่อความต้องการของผู้บริโภคในช่วง “From Home” พร้อมมอบดีลส่วนลดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้บริโภค

·       Shopee Together ส่งแคมเปญ “ช้อปอยู่บ้าน อุ่นใจ” #ShopeeFromHome ซึ่งมาพร้อมสินค้าที่จำเป็นครอบคลุมทุกหมวดหมู่บน Shopee Mall ตลอดจนการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้บริโภค ด้วยการจัดโปรโมชั่น การแจกโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำ 0 บาท, โค้ดรับเงินคืน 10%, Shopee Coins, โค้ดรับเงินคืน 12% เมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay


“สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญที่ Sea (ประเทศไทย) จะต้องเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Nation” ตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยังมีผลกระทบ ที่สร้าง ความเปลี่ยนแปลง ในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจในระยะยาวอย่างแน่นอน เนื่องด้วยพฤติกรรมการใช้จ่าย การชำระเงิน การรับเงินสนับสนุนต่างๆ การให้คุณค่ากับธุรกิจหรือโซลูชั่นเทคโนโลยีไร้สัมผัส (Touchless) เป็นต้น และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการนำดาต้ามาปรับใช้จะยิ่งมีความสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น ในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องเศรษฐกิจและสาธารณสุขที่ต้องเร่งจัดการ แต่ยังมีเรื่องการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้ขานรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะคงอยู่อย่างถาวร ไม่เพียงในประเทศไทย แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก” คุณมณีรัตน์ กล่าวเสริม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here