เยี่ยม รร. บ้านแสนสุข จ.สระแก้ว บริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ช่วงโควิด โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เยี่ยม รร. บ้านแสนสุข จ.สระแก้ว บริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ช่วงโควิด โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เปิดเทอมใหม่หลังโควิด 19 น้องๆ โรงเรียนบ้านแสนสุข  ต.คลองน้ำใส  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  กลับมาเรียนและทำกิจกรรมตามวิถีปกติใหม่  (New Normal) โดยที่โรงเรียนยังระมัดระวังการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ขณะที่เช้าวันนี้ เด็กๆ ชวนกันไปที่โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่พวกเขาช่วยกันเลี้ยง ดูแล และช่วยกันเก็บผลผลิตไข่ไก่เพื่อมาเป็นอาหารกลางวัน


โรงเรียนบ้านแสนสุข เป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และยังเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่จากโครงการ ฯ  ได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไก่ไข่  จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  ส่งเสริมนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำผลผลิตไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน  และผลผลิตไข่ไก่อีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้กับชุมชน   โดยซีพีเอฟสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และปัจจัยการผลิต ทั้งพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ให้แก่โรงเรียน ผ่านระบบสมาชิกโครงการ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สัตวบาลให้ความรู้ คำปรึกษาในการเลี้ยงและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและการสุขาภิบาล  
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอม  โรงเรียนไม่ต้องนำไข่ไก่มาทำอาหารกลางวันให้นักเรียน  แต่นักเรียนยังได้รับประทานเมนูที่นำไข่ไก่มาปรุงอาหาร   เนื่องจากโรงเรียนทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนและชุมชนวันเว้นวัน  โดยแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนกัมพูชา และเด็กนักเรียนไทยซึ่งบางคนมาทานที่โรงเรียน บางคนมารับข้าวห่อกลับไปทานที่บ้าน รวมไปถึงคนในชุมชนที่ยากไร้   คนที่ตกงานจากการถูกเลิกจ้าง ก็สามารถมาทานอาหารที่โรงเรียนทำไว้เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน 

"บรรจรงค์  วรเศรษฐสุขศิริ" ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข   เล่าว่า   ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด 19  โครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ช่วยโรงเรียนและชุมชนได้มากที่สุด  เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่จากโครงการฯ ซึ่งเก็บผลผลิตได้วันละ 4 แผง (120 ฟอง) จะถูกนำมาจัดสรรเพื่อจำหน่ายให้แก่ชุมชน  3 แผง  ในราคาย่อมเยาแผงละ  80 บาท  ส่วนอีก 1 แผง เตรียมไว้สำหรับใส่ตู้ปันสุขของชุมชน  โดยทุกๆ 5 วัน  โรงเรียนจะนำไข่ไก่ใส่ถุง ๆละ 5 ฟอง พร้อมข้าวสาร 1 กิโลกรัม จำนวน  30 ชุด  ไปใส่ตู้ปันสุข ซึ่งในช่วงโควิดสามารถนำผลผลิตไข่ไก่และข้าวสารไปใส่ตู้ปันสุขทั้งหมด 7 ครั้ง เป็นการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ในโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงวิกฤติ  และยังเป็นการจัดการการสูญเสียอาหาร  ที่จะนำไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน  
 
"โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันช่วยนักเรียนและชุมชนได้มากที่สุด     เห็นได้ชัดเจนในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด  โรงเรียนนำเงินสำรองจากการจำหน่ายไข่ไก่มาซื้อวัตถุดิบ เช่น ข้าวสาร  เพื่อใส่ในตู้ปันสุขของชุมชนช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน และซื้อเนื้อหมูมาปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนและคนในชุมชนที่เดือดร้อน " ผอ.โรงเรียนบ้านแสนสุข  กล่าว    


ด.ญ.ชมพูนุช  เพ็งบุญโสม  หรือน้องกล้วยหอม  นร.ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   รร.บ้านแสนสุข เล่าอย่างอารมณ์ดีว่า   ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาซึ่งมีการระบาดของโควิด19  ทางโรงเรียนได้ช่วยเหลือชุมชนและนักเรียน โดยนำผลผลิตไข่ไก่ขายให้ชุมชนในราคาแผงละ  80 บาท   และทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนและชาวบ้าน เช่น ข้าวผัดไข่ ไข่พะโล้  ผัดบวบใส่ไข่   โดยโรงเรียนจะทำอาหารแจกทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ หนูได้ทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และผลผลิตไข่ไก่ที่เหลือ โรงเรียนได้นำไปใส่ในตู้อิ่มสุขตามจุดต่างๆของอำเภอ ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนช่วงโควิดด้วย


โรงเรียนบ้านแสนสุข เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในถิ่นทุรกันดารติดแนวชายแดนกัมพูชา เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  เด็กนักเรียน  70%  เป็นชาวกัมพูชา และ 30 % เป็นเด็กนักเรียนไทย  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ เมื่อปี  2562  มีเป้าหมายส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้าถึงอาหารและโภชนาการที่ดี  บรรเทาปัญหาทุพโภชนาการ   และเด็กๆ สามารถเรียนรู้ทักษะอาชีพเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำไปใช้ได้ปฏิบัติได้จริง    รวมทั้งต่อยอดให้โรงเรียนเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน    โดยปัจจุบันมีโรงเรียนทั่วประเทศที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนแล้วจำนวน   855  โรงเรียน ./   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here