ส.อ.ท. เสริมแกร่ง SMEs สอนทำการตลาดในประเทศจีน พร้อม Upskill ให้เท่าทันยุค 5.0 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ส.อ.ท. เสริมแกร่ง SMEs สอนทำการตลาดในประเทศจีน พร้อม Upskill ให้เท่าทันยุค 5.0

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ พัฒนาหลักสูตร CHINA : CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้นำสินค้าเข้าไปขายยังประเทศจีนด้วย Cross Border E-commerce พร้อมส่งเสริมต่อยอดความรู้ และพัฒนาทักษะรอบด้านให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนในยุค 5.0 นำร่องโดยการใช้คอร์สเรียนออนไลน์ที่เต็มไปด้วยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการนำสินค้าเข้าไปขายในประเทศจีน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นสักขีพยานร่วมกับ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU Signing Ceremony) ระหว่าง สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยหวังว่าความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและสมาชิก ส.อ.ท. ให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดจีน

นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน จัดตั้งขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีน ซึ่ง ส.อ.ท. เล็งเห็นว่าประเทศจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับหนึ่งของไทย และหนึ่งในพันธกิจของสถาบันฯ คือการสนับสนุนความร่วมมือและส่งเสริมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงสภาพสังคม ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศจีน ซึ่งเป็นที่มาของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ โดยในขั้นแรกได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตร CHINA : CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้นำสินค้าเข้าไปขายยังประเทศจีนด้วย Cross Border E-commerce ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการถ่ายทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสองเดือนนี้ นอกจากนี้ ยังได้นำวิดีโอการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการใช้งานทางธุรกิจ ซึ่งสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศได้จัดทำโครงการสอนภาษาเทิดพระเกียรติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจอยู่แล้ว มาเผยแพร่เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและสมาชิกของ ส.อ.ท. ต่อไป

นางสาววีฤทัย มณีนุชเนตร ประธานสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะนำไปสู่ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติ โดยสถาบันฯ ได้จัดทำโครงการเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร รับสมัครหลักสูตรละ 9,999 คน ได้แก่ 1.หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน 2.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3.หลักสูตรการใช้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4.ทักษะวิชาชีพด้านการตัดเย็บเบื้องต้นชั้นสูง (Haute Couture) ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศและวัย ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนได้ด้วยตนเองที่บ้าน รูปแบบการสอนภาษาจีนจะเน้นการใช้ชีวิตประจำวัน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน โดยคณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะด้านที่มีจิตอาสามาทำงานสนับสนุนโครงการนี้โดยไม่รับค่าตอบแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐและภาคประชาชน เป็นจำนวนมากกว่า 89,991,000 บาท นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อภาคสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับโอกาสด้านการศึกษา และสามารถนำไปปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต และหวังว่าความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ จะช่วยพัฒนาให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมให้มีโอกาสก้าวไปในเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างภาคภูมิใจ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะให้สามารถปรับตัวด้านการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงการค้าต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here