ซีพีเอฟ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ซีพีเอฟ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และบริษัทย่อย 12  บริษัท  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562  ตอกย้ำแนวทางสอดรับกับนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมคนพิการในสังคมเข้าถึงโอกาสในการทำงานและรายได้ที่มั่นคงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 

โดยในวันนี้ (4 ธ.ค.62 ) นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ และโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี2562 พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ให้แก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมี นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการในสังคม เพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์โดยตรง โดยนอกจากปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัท ช่วยเหลือและดูแลผู้พิการรอบฟาร์มและโรงงานแล้ว บริษัทฯได้จ้างงานคนพิการให้มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของพนักงานที่เป็นผู้พิการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  17 ประการ (SDGs)  ขององค์การสหประชาชาติ  ในข้อ  8 คือ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ              

       
ปัจจุบันซีพีเอฟและบริษัทย่อย  ดำเนินการจัดจ้างคนพิการรวม 774 คนทั่วประเทศ ส่งเสริมการสร้างอาชีพและโอกาสในการมีงานทำ เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ใน 3 รูปแบบ คือ  รูปแบบที่หนึ่ง  จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัท  ตามมาตรา 33  รวม 185 คน เช่น งานด้านบัญชี งานด้านวางแผน เป็นต้น        


นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้สนับสนุนนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 9  และได้จัดจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย 13 คนเป็นพนักงานบริษัท ตั้งแต่ปี 2556 รูปแบบที่สอง จัดจ้างคนพิการที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ได้ทำงานใกล้บ้านมีรายได้ ลดภาระการพึ่งพาครอบครัว  570 คน รูปแบบที่สาม เป็นการจัดจ้างตามมาตรา  35 ส่งเสริมอาชีพให้สัมปทานจัดจำหน่ายสินค้าภายในบริษัท  19 คน    

         
ในปี 2562  ซีพีเอฟยังได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ในจังหวัดต่างๆ จัดอบรมความรู้เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองผู้พิการ ความรู้พื้นฐานด้านประกันสังคมเพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้

 

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยในปี 2562 นี้ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 "Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership : taking action on the 2030 Development Agenda" ./ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here