EA คว้า 4 รางวัลด้านพลังงาน จากเวทีระดับอาเซียน และระดับประเทศ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

EA คว้า 4 รางวัลด้านพลังงาน จากเวทีระดับอาเซียน และระดับประเทศ

 


บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานของไทย คว้า รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จากงาน ASEAN Energy Awards 2021 จัดขึ้นโดย ASEAN Centre for Energy จากโครงการโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันไบโอดีเซล จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ภายใต้เป้าหมายในการสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันในประเทศ โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทำการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 800,000 ลิตรต่อวัน หรือสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้มากกว่า 188  ล้านลิตรต่อปี เทียบเท่าการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 120,708,369.56 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

              นอกจากนี้ยังคว้าอีก รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงาน จากงาน Thailand Energy Awards 2021 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้แก่ รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จากโครงการโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันไบโอดีเซล จังหวัดปราจีนบุรี และรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง จากเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE SMART FERRY

              นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงาน เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับ รางวัล จาก เวทีด้านพลังงาน ทั้ง ASEAN Energy Awards และ Thailand Energy Awards โดยบริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงาน มุ่งสร้างเสถียรภาพพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here