"CPF เปิดโรงฟักแก่งคอย 2 จ.สระบุรี" ชู Smart Hatchery เทคโนโลยีระดับโลก ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสู่ผู้บริโภค - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

"CPF เปิดโรงฟักแก่งคอย 2 จ.สระบุรี" ชู Smart Hatchery เทคโนโลยีระดับโลก ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสู่ผู้บริโภค

 


นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานไก่พันธุ์ และโรงฟักแก่งคอย 2 จ.สระบุรี ชูกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ได้มาตรฐานสากล พร้อมระบบตู้ฟักแบบ Single Stage ยกระดับคุณภาพลูกไก่และประสิทธิภาพการฟัก รวมทั้งระบบ Biosecurity เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “Smart Hatchery and Automation” ซึ่งจัดทำ Data Analytic และสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ ยังประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบดิจิทัล (Digitization) และระบบอนุรักษ์พลังงาน จากบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อลูกค้า รวมถึงใส่ใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี น.สพ.วสันต์ ตรีโรจนถาวร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ผู้นำท้องถิ่นจาก อบต.ห้วยแห้ง อบต.ชำผักแพว อบต.ท่ามะปราง คู่ค้า-พันธมิตร นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก นายภาณุวัตร เนียมเปรม ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร และคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมด้วย 

 

สำหรับโรงฟักแก่งคอย จ.สระบุรี มีขนาด 7,500 ตารางเมตร ซึ่งมีกำลังการผลิต 1.3 ล้านตัวต่อสัปดาห์ ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมใกล้กับฟาร์มไก่กระทงของ CPF ช่วยลดระยะทางในการขนส่ง และสามารถลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าที่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดโลกในอนาคต ตอกย้ำความมุ่งมั่นการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคที่คำนึงถึงสุขภาพและแหล่งที่มาของสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน./ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad