บางจากฯ รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2 ปีซ้อน และรางวัล HR Asia The Most Caring Company 2023 ตอกย้ำความเป็นเลิศในการพัฒนาและดูแลบุคลากร - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

บางจากฯ รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2 ปีซ้อน และรางวัล HR Asia The Most Caring Company 2023 ตอกย้ำความเป็นเลิศในการพัฒนาและดูแลบุคลากร

 


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับ 
รางวัล แห่งความภาคภูมิใจ ได้แก่รางวัล “บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” หรือ HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ และ รางวัล HR Asia The Most Caring Company 2023 จาก HR Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย โดยมี นายโชคชัย อัศวรังสฤษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายนพชัย นุสติ ที่ปรึกษา กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บมจ.บางจากฯ เป็นผู้รับรางวัล ที่ทรูไอคอนสยาม

 

รางวัล Best Companies to Work for in Asia 2023 เป็นรางวัลระดับสากลที่มอบให้แก่บริษัทในประเทศไทยที่น่าร่วมงานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบางจากฯ การมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ตามแนวทางการพิจารณารางวัลใน 3 มิติ คือ 1) ความหลากหลาย/Diversity 2) ความเท่าเทียม/Equity และ 3) การยอมรับในความแตกต่าง – Inclusion

และ รางวัล HR Asia The Most Caring Company จากการดูแลพนักงานภายใต้แนวทาง100XHappiness ที่มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน 100 ปี Bangchak100X ในฐานะกลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน  โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อดูแลพนักงานให้ครอบคลุมในทุกมิติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad