KKP ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ TrustBiz Connext ส่งเสริมเอสเอ็มอีขอสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

KKP ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ TrustBiz Connext ส่งเสริมเอสเอ็มอีขอสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล

 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ TrustBiz Connext ที่จัดขึ้นภายในงาน BOT Digital Finance Conference 2023 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ต้องการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน และเปิดกว้างให้ภาคการเงินและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงิน นำเสนอบริการที่หลากหลาย ทำให้เกิดการแข่งขันได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 

 

ในการนี้ นายภาสกร บุญยะประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กลุ่มสมาคมธนาคาร กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 8 ธนาคาร และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

 

สำหรับโครงการ TrustBiz Connext เป็นโครงการส่งเสริมการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งได้รับความร่วมมือและผลักดันจากหน่วยงานต่างๆ ของภาคการเงินและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตน การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเอกสารระหว่างภาคการเงินและธุรกิจ โดยจะมีการ Soft Launch ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567 ซึ่งจะครอบคลุมบริการต่างๆ อาทิ

 

           Onboard ลูกค้านิติบุคคล: Onboard ลูกค้านิติบุคคลผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถึงเชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อสร้างข้อมูลบริษัท ลดการใช้เอกสารและการปลอมแปลงเอกสาร

           ขอสินเชื่อ SME: ขอสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ของภาคการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อ เช่น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นต้น

           การลงนามในสัญญาหรือเอกสารสำคัญ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามสามารถลงนามเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมหรือลงนามในสัญญาได้ผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคาร

           จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์: เอกสารสัญญาที่ลงนามถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล

 

นายภาสกร บุญยะประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า "กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะสถาบันการเงินและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงิน พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการรายย่อย ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตแบบครอบคลุมของเศรษฐกิจไทย"


นอกจากนี้ ภายในงานกลุ่มธุรกิจฯ ยังได้ร่วมจัดแสดงบูธนำเสนอบริการการขอสินเชื่อ SME ในรูปแบบดิจิทัลโดยให้บริการผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งสมัครง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องไปที่สาขา โดยมีบริการครบทั้งตรวจสอบสถานะและจัดการสินเชื่อในที่เดียว ให้ผู้ประกอบการรายย่อยยุคใหม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad