OR สนับสนุนพื้นที่ พีทีที สเตชั่น ใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ของ รพ.ศิริราช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

OR สนับสนุนพื้นที่ พีทีที สเตชั่น ใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ของ รพ.ศิริราช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน OR สนับสนุนพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิดิศออยล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ในโครงการ “Mobile Stroke Unit - Stroke One Stop (MSU-SOS)” ของ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นจุดนัดพบของรถฉุกเฉิน และรถพยาบาล ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีก่อนจะเคลื่อนย้ายไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า OR สนับสนุนพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิดิศออยล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต เนื่องจาก OR ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่เป็นปัญหาสุขสภาวะที่สำคัญของประเทศไทย จึงได้ร่วมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช” หรือ “Mobile Stroke Unit - Stroke One Stop (MSU-SOS)” ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดความพิการและอัตราการเสียชีวิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีพีทีที สเตชั่นที่เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตของโรงพยาบาลศิริราชจำนวน 11 สถานี   และมีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการช่วยเหลือที่จุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตในพีทีที สเตชั่น มากกว่า 900 ราย โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างคุณค่าและให้ความสำคัญกับการดูแลผู้คน ชุมชน และสังคม รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR คือ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” อย่างแท้จริงและยั่งยืน

 

นอกจากนี้ OR ยังร่วมสนับสนุนโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ เฉลิมพระเกียรติ” ต่อเนื่องเป็นปีที่  ซึ่งจัดโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงภัยของโรคหลอดเลือดสมอง และมาร่วมออกกำลังกายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทย “ไร้สโตรค” ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad