ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยสินค้า Made in Thailand ส.อ.ท. ดึง “แอ๊ด คาราบาว” ร่วมปลุกกระแสใช้สินค้าผลิตในไทย ผ่านบทเพลง “เมด อิน ไทยแลนด์” - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยสินค้า Made in Thailand ส.อ.ท. ดึง “แอ๊ด คาราบาว” ร่วมปลุกกระแสใช้สินค้าผลิตในไทย ผ่านบทเพลง “เมด อิน ไทยแลนด์”


 วันอังคารที่ สิงหาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานแถลงข่าว “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยสินค้า Made in Thailand” โดยมี นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงนโยบายเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยผลักดันโครงการ Made in Thailand ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ  และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม (Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand) พร้อมมุมมองจากผู้ร่วมแถลงข่าว “รวมพลังสร้างเศรษฐกิจไทย ใช้สินค้า Made in Thailand” นำโดย นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพินิจ  จารุสมบัติ  อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวคิดในการสนับสนุนและผลักดันรากฐานการใช้สินค้า Made in Thailand ให้มีความเข้มแข็ง  นางสาวทักษพร  รักอยู่  นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง ร่วมกล่าวแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ร่วมสนับสนุนการใช้สินค้า Made in Thailand ด้วย Soft Power เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นสินค้าไทยและปลุกกระแสให้เกิดแรงจูงใจในการใช้สินค้าไทย ผ่านบทเพลง เมด อิน ไทยแลนด์ ณ ลาน ThaiBev (VDO Wall) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า โครงการ Made in Thailand เป็นนโยบายที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผลักดันมาตลอดในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเป้าหมายลำดับแรกเรามุ่งหวังเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าไทย โดยกลุ่มสินค้า Made in Thailand จะมีโอกาสเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนโครงการและมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างสูงในแต่ละปี นอกจากนี้ สินค้าที่ผ่านการรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้ค้าส่งค้าปลีก (Trader) เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังผู้บริโภค รวมถึงต่อยอดธุรกิจการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น ทำให้ธุรกิจของคนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น เพราะสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย MiT จะต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ....จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เข้ามาซ้ำเติมปัญหาโควิด-19 ที่มีอยู่ ทำให้โลกกำลังเสี่ยงกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การพึ่งพาตลาดนำเข้า-ส่งออกมากจนเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยได้  ....การส่งเสริมให้เพิ่มการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย สามารถสร้างรายได้ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน และช่วยพยุงเศรษฐกิจ ทำให้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม (Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand) 

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการรวมพลังในการสนับสนุนการใช้สินค้าไทย อันเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้นำโครงการ Made in Thailand มาส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดโลกที่มีความผันผวนสูง และยิ่งไปกว่านั้นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการแข่งขันทางการค้าให้กับสินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองสินค้า MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะยิ่งทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งตลาดภาครัฐ ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

นางสาวทักษพร รักอยู่   นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ-งานพัสดุ กองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางมีแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเร่งสร้างความเข้าใจระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานและผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-GP การจัดซื้อจัดจ้างให้รองรับข้อมูลสินค้า MiT และ Thai SME-GP รวมทั้งวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลระบบกับทาง ส.อ.ท.และ สสว. เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้ผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ 


นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) 
กล่าวว่า “เมด อิน ไทยแลนด์”  ถูกกล่าวขานเพื่อย้ำเตือนคนไทยให้ปลูกฝังค่านิยม ใช้สินค้าแบรนด์ไทย บทเพลงหนึ่งในตำนานที่สะท้อนความเป็นไปของสังคมไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527 ถูกร้อยเรียงตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังคงเสน่ห์และมีมนต์ขลัง  วันนี้ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจซึ่งเข้าใจบทบาทสภาพทางเศรษฐกิจ จะเน้นย้ำและปลุกกระแสคนไทยให้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทย ผ่านบทเพลง “เมด อิน ไทยแลนด์” 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad